Se sklonkem roku pravidelně přichází i důležitá volba. Jde o to vybrat nejlepší sportovce z řad jednotlivců i kolektivů za posledních dvanáct měsíců.

Do minulého pátku mohly vyškovské kluby a oddíly navrhnout své členy do elitního výběru těch nejlepších. A tuto možnost využily naplno. Čest sestavit z plejády těch, kteří právě v barvách těchto oddílů získali ty nejcennější výsledky, pak měla Komise pro sport a tělovýchovu Rady města Vyškova.

A právě ta se tohoto nelehkého úkolu zhostila včera ve večerních hodinách. Na svém zasedání vybrala dvanáct jmen a šest kolektivů, které si to rozdají ve veřejném hlasování o titul nejoblíbenějšího sportovce roku 2009. Své vítěze v lednu vybere i samotná komise.

Kdo se do vybrané společnosti dostal, se dozvíte ve čtvrtečním vydání Vyškovského deníku Rovnosti.