Komise pro sport a využití volného času Rady města Vyškova proto vyzývá sportovní oddíly a kluby k zaslání návrhů na nominace. Navržení sportovců v kategoriích jednotlivci a sportovní kolektivy zdůvodněte jejich nejlepšími výkony a úspěchy v roce 2020 a doložte např. i výsledkové listiny a kontakty na sportovce a jejich oddíly.

Na základě těchto návrhů odborná komise vytvoří anketní lístek, který od prosince 2020 předloží sportovní i odborné veřejnosti ke hlasování. Po něm bude vyhlášeno deset nejoblíbenějších sportovců a pět sportovních kolektivů. Nominováni ale mohou být pouze sportovci vyškovských klubů nebo s trvalým bydlištěm ve Vyškově.

V rámci ankety je také možno nominovat „Sportovní osobnost Vyškova“ a „Trenéry roku 2020“.

Návrhy zasílejte nejpozději do 9. prosince 2020 na adresu:

K. Müller, MěÚ Vyškov, OŠKS, Masarykovo nám. 1, telefon: 517 301 292

e-mail: k.muller@meuvyskov.cz

Tradiční anketa „Sportovec Vyškova 2020“ zaznamená již 19. ročník. Pořadatelé upozorňují, že její průběh a případné organizační změny, včetně slavnostního vyhlášení na galavečeru, budou závislé na aktuální epidemiologické situaci a vládních nařízeních a jsou připraveni o nich veřejnost průběžně informovat.