Na základě těchto návrhů odborná komise vytvoří anketní lístek, který bude od prosince 2019 nabídnutý sportovní i odborné veřejnosti ke hlasování. Po tomto hlasování bude vyhlášeno 10 nejoblíbenějších sportovců a 5 sportovních kolektivů. Upozorňujeme, že do ankety mohou být nominováni pouze sportovci vyškovských sportovních klubů nebo sportovci s trvalým bydlištěm ve Vyškově.

V rámci ankety můžete také nominovat „Sportovní osobnost Vyškova“ a „Trenéry roku 2019“.

Své návrhy posílejte nejpozději do 9. 12. 2019 na adresu: K. Müller, MěÚ Vyškov, OŠKS, Masarykovo nám. 1, telefon: 517 301 292, e-mail: k.muller@meuvyskov.cz