Pod vysokou sítí odehrál své první zápasy v Drnovicích. Tam začal i s trenérskou a funkcionářskou činností. Po mnoho let pak byl členem výkonného výboru Okresního volejbalového svazu Vyškov, a také jeho předsedou. V minulých dnech ing. Miroslav Burian tento svět opustil ve věku 76 let.

Ing. Miroslav Burian, bývalý dlouholetý předseda Okresního volejbalového svazu.Ing. Miroslav Burian, bývalý dlouholetý předseda Okresního volejbalového svazu.Zdroj: Deník/VLP Externista

Svojí dlouholetou činností se výrazně podílel na rozvoji volejbalu a udržení jeho pozic mezi ostatními sporty v okresu Vyškov. Za svoji práci pro volejbal byl oceněn Českým volejbalovým svazem medailí Dr. Otakara Koutského.

„Pro nás kamarády pod vysokou sítí, ale i hráče několika generací a své následovníky byl svým přístupem k poctivému sportovnímu snažení velkým vzorem. Za vše, čím přispěl k nezapomenutelným sportovním prožitkům mu zasíláme do volejbalového nebe mnoho díků. Čest jeho památce,“ loučí se svým přítelem a dlouholetým svazovým spolupracovníkem rovněž dlouholetý předseda okresního volejbalu Česmír Luska.