„Pro automobilovou federaci to byl takový pozorovací ročník a hlavně to bylo o bezpečnosti," s netajenou spokojeností ze zdárného průběhu soutěže říká její ředitel Jaromír Palásek.

Řekněte na úvod alespoň stručně důvody, proč rallye vlastně vypadla z kalendáře nejprestižnějšího českého seriálu?

Bylo jich víc a v tuto chvíli už nemá cenu se k nim vracet. Vše je urovnáno, začínáme znova a s čistým stolem. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost jet pohár a šampionát historiků. Ze strany automobilové federace šlo i o pozorovací soutěž po naší roční pořadatelské proluce. Tedy byla to jakási podmínka, abychom se mohli znova ucházet o mistrovství republiky ve sprintrallye. Myslím, že jsme přesvědčili, že i nejvyšší soutěž uspořádat dokážeme.

Ředitel Admiral rally Vyškov Jaromír Palásek.

Byli jste tedy pod nějakým speciálním dohledem?

Určitě ne. Ze strany federace a vlastně i celé organizace to byly naprosto běžné postupy. Spíš to byla snaha nám vyjít vstříc, poradit.

Co bylo nejdůležitější pro její znovupořádání alespoň v této podobě?

Za prvé získat to svolení od federace a především opět přízeň sponzora. Tedy finanční zajištění.

V čem je hlavní rozdíl od závodu mistrovství republiky?

Organizačně vlastně žádný není, spíše je ve sportovní úrovni, tedy účasti špičkových aut. Ale týká se to jen poháru. V historicích tu jela skoro kompletní špička. Několik dobrých posádek nám odpadlo po kolizích nebo technických problémech po Barum rallye. Prostě nestihli připravit auta. Ale i tak si myslím, že Admiral rally nabídla velmi kvalitní závody.

Jak jste tedy dopadli v hodnocení řídícího orgánu?

Závěrečné hodnocení sportovního komisaře vyznělo tak, že práce našeho organizačního štábu a týmu byla výborná. V hodnocení to sice byla průměrná známka 2,5, ale v rallye se lepší nikde a nikomu v podstatě nedávají.

Co ohlasy od samotných jezdců?

Rovněž výrazně kladné, na organizaci neměl připomínky nikdo, po sportovní stránce nějaké drobnosti byly, ale to je normální, někomu trať vyhovuje víc, jinému méně.

Na co konkrétně federace dohlížela nejvíc?

Protože jsme jeli týden po Barum rallye, kde došlo ke smrtelnému úrazu diváka, a před tím byly i další, tak logicky to byla bezpečnost. Za nás v ní byl hlavním garantem a samozřejmě i zodpovědnou osobou Pavel Kressl. Měl toho opravdu nad hlavu. Bezprostředně po Barumce se v Praze konala schůzka na toto téma a museli jsme se přizpůsobit mnoha novým nebo pozměněným směrnicím. Řekl bych dokonce, že letos to bylo hlavně o bezpečnosti.

Co konkrétně jste tedy upravovali?

Hlavně prostory pro diváky. V podstatě šlo o jejich posun dál od trati v rizikových místech. Měnilo se zabalíkování trati, přidávalo se několik dalších zakázaných prostor. Museli jsme přidat víc bezpečnostních vozidel. Musím ale zdůraznit, že u nás jsme měli vždycky tratě maximálně zabezpečené, ale tentokrát se udělalo opravdu o mnoho víc. A všechno se tuplovalo, tedy kontrolovalo dvakrát tolik.

Měnilo se něco na samotné trati?

Tu speciálně kolaudovala asociace jezdců, to je nezávislý orgán. K trati měli jedinou připomínku. Museli jsme narychlo přidat jeden retardér v úseku u Podivic. Po deštích tam zatékalo takové blatíčko, i když bylo krásné počasí. To jsme při stavbě trati předvídat nemohli. Takže jsme sto metrů před tu zatáčku dali retardér, aby se to zpomalilo. Prakticky tam jezdci museli zastavit a znova se rozjíždět.

Co říkali jezdci nové Kuchlovské erzetě?

Reakce byly tak padesát na padesát. Praví rallisti, srdcaři, těm se to hodně líbilo. Byli překvapení, že se na Vyškovsku, tedy na Hané, na rovině, dá udělat vložka, která by se vyjímala i na Bohemce nebo Barumce. Jede se na třímetrové silnici, jsou tam různé druhy asfaltů, klesání, stoupání, horizonty. Je to v lese, kde byla vlhká místa, i když bylo pěkné počasí. Zkrátka opravdu všechno, co má rallye mít. Ti kluci, kteří jeli druhý nebo třetí závod, tedy ti méně zkušení, s tím měli trochu problémy. Ale vyložené negativně ji nehodnotil nikdo. Ani nemohl.

Přiznejte, neměl jste přes všechna ta mimořádná opatření přece jen obavy, aby se něco podobného, jako na předchozích závodech, nestalo vám?

Jistě, i když víte, že jste pro věc udělal všechno, co se dalo, vždycky nějaká pochybnost zůstane. Rallye je rizikový sport, jako horolezectví, parašutismus a další. Málokdo si uvědomuje, že při závodech je určitě větší bezpečnostní zajištění než v běžném silničním provozu. Jenže nehody jsou víc vidět, víc se rozebírají. I v médiích. A když máte během roku tři taková neštěstí, tak pochybnosti nutně vyvstanou. Ale všechna zvýšená opatření a pozornost se nám vyplatily. Byť to možná bylo i na úkor diváků, ale bylo to pro jejich bezpečnost.

Účinnost ale hlavně závisí na chování diváků.

Ano a jsem rád, že jsem od svých kolegů nedostal žádné zprávy, že by s diváky byly problémy. Vždycky uposlechli pokynů pořadatelů. Kolem trati jsme měli o mnoho víc vyškolených lidí. A možná, že jsme to měli lehčí, že přece jen v podvědomí lidí stále jsou ta neštěstí. Navíc naši rallye navštěvují opravdoví fandové, kteří závodům rozumí. A mnoho je takových, co objíždějí všechny závody. Diváci si zaslouží naši pochvalu.

Kdy začnou jednání o příštím ročníku Admiral rally a jak vidíte šance na přidělení mistrovství republiky ve sprintrallye?

Už jsme začali. Hned jak z rampy sjelo poslední auto. Bezprostředně po soutěži se musí podat zpráva a hned se také musíte zeptat svých partnerů, tedy i hlavního sponzora, jak se jim to líbilo. A náš hlavní sponzor spokojený byl a předběžný příslib jeho podpory máme. Takže přihlášku určitě pošleme. To musíme udělat ještě teď do konce září.

A jaké tedy máte šance?

To je těžké odhadovat, i když si myslíme, že docela nadějné. Ale o mistrovské závody je hodně zájemců, jsou tam nové soutěže. Nemůžeme nic než čekat, jak to dopadne. Předpoklady jsme splnili dobrým, anebo spíš vynikajícím hodnocením této rallye od hlavního sportovního komisaře. Ještě se zpracovává hodnocení bezpečnostního komisaře, ale víme, že tam ani tak nic kritického nebude, jen drobná doporučení.

Ale musíte být připraveni na případné změny v systému závodů.

Konference svazu rallye rozhodne o tom, jaký vlastně bude systém mistrovství. Je možné, že se oddělí pohár od sprintrallye, že třeba čtyřkolky a dvojkolky pojedou zvlášť, mohou se měnit technické parametry, systém licencí. Ale pro nás jako pořadatele je podstatné mít kvalitně zajištěnou trať, úpravy bychom zvládli, a štáb lidí. A to máme.

O jaké úpravy jde?

Bude potřeba přidat minimálně jednu rychlostní vložku. Aby byly čtyři a jely by se dvakrát. K tomu budou asi potřeba dvě nové servisní zastávky.

Zmínil jste spolupracovníky, kolik lidí se na celé organizaci Admiral rally podílí?

Na začátku je to takový Dream Team, je nás šest. Jak jsem řekl, začínáme už skončením závodů. Jsme neustále v kontaktu, hledáme a konzultujeme nové náměty na vylepšení. Pak se štáb pomalu rozšiřuje. Přibývají vedoucí rychlostních zkoušek, lidí, co mají na starosti ekonomiku, materiálně technické zabezpečení a ostatní nutné činnosti. Nakonec to vyústí v ředitelství soutěže, což je asi dvacet, pětadvacet lidí. A s úplně všemi pořadateli a lidmi delegovanými federací je to pak kolem tří set padesáti lidí.

Bez nadšenců to asi nejde.

Samozřejmě že takový počet nejsme schopní postavit z vlastních řad, tedy ze členů Hanáckého rally klubu. Takže nám moc pomáhají hlavně hasičské sbory z obcích. Kolik jich je? To z hlavy přesně nevím, ale hodně přes dvacet jich bude. Ale mezi naše fandy musím počítat i starosty zainteresovaných obcí. Dokonce jsme museli jednat i mimo okres, v Brodku u Prostějova, protože kouskem jeho katastru projíždíme do Podivic.

Kdy se dozvíte o jednání federace o rozdělení pořadatelství mistrovství republiky?

Musí to udělat nejpozději ke konci roku. Soutěže totiž obvykle začínají v dubnu a v květnu.

Musíte tedy být připraveni i na variantu, že by vám federace mistrovství přidělila právě na začátek seriálu.

Určitě bychom to zvládli. Rallye se ve Vyškově jezdí padesát let, z toho dvacet ji pořádáme my. Jezdili jsme i dva závody ročně, ve Vyškově a v Tišnově. Takže bychom to určitě zvládli. Ale byly by na to samozřejmě větší nároky. Vždyť i obce a dokonce i naši pomocníci z hasičských sborů si už podle termínu naší rallye upravují roční plány svých akcí. Dubnový termín by byl časově šílený, ale už jsme dokázali rallye připravit i za dva a půl měsíce. Naším tradičním termínem je září, doufám, že i zůstane.