Jak je dnes silné okresní sdružení ČUS na Vyškovsku?
V současné době zastupujeme dvaasedmdesát tělovýchovných jednot a sportovních klubů, 165 oddílů a 11 666 členů.

Které největší projekty byly na Vyškovsku realizovány v roce 2017?
V loňském roce se nám podařilo dokončit zákonem danou přeměnu sportovních organizací na zapsané spolky a přejít na nový informační systém, který je přístupný široké veřejnosti. V Opavě již probíhá zkušební propojení našeho informačního systému se systémem státní správy. Jako každoročně jsme v letošním roce uspořádali anketu o nejlepšího sportovce okresu, tentokrát poprvé mimo Vyškov. Nejlepší sportovci okresu byli vyhlášeni v zaplněném sále Besedního domu Bonaparte ve Slavkově u Brna. Tradičně jsme pořádali sportovní akci pro nejmenší děti Čusáček a poprvé jsme organizovali v rousínovské sportovní hale akci Sportovní den seniorů pro nejstarší sportovce. Podíleli jsme se i na náborovém dni atletického oddílu AHA Vyškov.

Má okresní sdružení i jiné finanční zdroje než státní rozpočet?
Činnost okresního sdružení je financována ze státního rozpočtu ve formě programových dotací. S financováním akcí typu Nejlepší sportovec okresu nám pomáhá Jihomoravský kraj, starostové Vyškova, Slavkova, Bučovic, Rousínova a na cenách pro sportovce se podílí některé firmy v rámci našeho regionu.

Ilustrační foto
GIBS: Policista, který ve Vyškově zastřelil muže na útěku, nespáchal trestný čin

Jak konkrétně, třeba až do nejmenších klubů a oddílů, se projevilo omezení dotací ze státního rozpočtu? Rýsuje se nějaké řešení?
V minulých letech se zdálo, že sport je na dobré cestě. Začaly se pomalu navyšovat finanční prostředky ze státního rozpočtu i rozpočtu krajů. Bohužel v letošním roce ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nezvládlo stěžejní program IV. provoz a údržba a tím se sport dostal finančně pod rok 2016. Toto se velice dotklo všech jednot a klubů. Na začátku měsíce prosince vyhlásilo MŠMT nový dotační program na rok 2018 „Můj klub“, ve kterém se spojil program IV. a program VIII. organizace sportu ve sportovních klubech. Se zpracováním podkladů pro tyto žádosti nyní Okresní sdružení České unie sportu pomáhá tělovýchovným jednotám.

Co v tomto směru očekáváte od roku 2018?
Myslím, že nejen já, ale všichni sportovci očekávají, že stát v novém roce nastaví podmínky financování sportu tak, že největší finanční tíha nebude na samotných sportovcích. V ČR je sport financován z osmdesáti procent samotnými sportovci a sponzory a jen dvaceti procenty přispívá stát. Ve Francii, která má státní dotace vyřešené asi nejlépe, přispívá stát ze sedmdesáti procent a samotní sportovci přispívají jen třiceti. Už z toho vyplývá, že sport v ČR by potřeboval vlastní rozpočet, o čemž se již několik let diskutuje.

Čím především se aktuálně zabýváte?
Dvaadvacátého února pořádáme opět ve Slavkově anketu Nejlepší sportovec okresu. Tímto žádám všechny zástupce tělovýchovných jednot a sportovních klubů o zasílání návrhů do všech vyhlašovaných kategorií. Bližší informace naleznete na našich stránkách www.vyskovskysport.cz. Dále bychom v roce 2018 chtěli pokračovat v akcích Čusáček a Sportovní den seniorů.

Ilustrační foto.
E-recepty byly poslední kapka. Zavřít ordinace plánuje v regionu šest lékařů