První krokem k nalezení vítěze je vždy nominace. A právě o tu žádá Komise pro sport a tělovýchovu Rady města Vyškova.

„Oddíly mohou zasílat návrhy jmen jednotlivců a kolektivů společně s výčtem dosažených úspěchů,“ vysvětlil tajemník výše uvedené komise Karel Müller.

Na základě došlých dokumentů bude vytvořen anketní lístek pro veřejné hlasování. „Do ankety mohou být nominováni pouze sportovci vyškovských klubů nebo ti s trvalým bydlištěm ve Vyškově,“ dodal Müller.

Kontaktem je emailová adresa k.muller@meuvyskov.cz, telefon 517301292 nebo adresa Městského úřadu.