Komise pro sport a využití volného času Rady města Vyškova proto i letos žádá sportovní oddíly a kluby o zaslání návrhů na nominace do jubilejního již 20. ročníku tradiční městské ankety „Sportovec Vyškova 2021“.

Návrhy posílejte nejpozději do 10. 12. 2021 na adresu: K. Müller, MěÚ Vyškov, OŠKS, Masarykovo nám. 1, telefon:
517 301 292
e-mail: k.muller@meuvyskov.cz

Navržená jména sportovců v kategoriích jednotlivci a sportovní kolektivy zdůvodněte jejich nejlepšími výkony a úspěchy v roce 2021, doložte např. i výsledkové listiny a kontakty na sportovce a jejich oddíly. Na základě těchto návrhů odborná komise vytvoří anketní lístek, který bude od prosince 2021 nabídnutý sportovní i odborné veřejnosti ke hlasování. Po tomto hlasování bude vyhlášeno deset nejoblíbenějších sportovců a pět sportovních kolektivů. Upozorňujeme, že do ankety mohou být nominováni pouze sportovci vyškovských sportovních klubů nebo sportovci s trvalým bydlištěm ve Vyškově.

V rámci ankety můžete také nominovat „Sportovní osobnost Vyškova“ a „Trenéry roku 2021“.

Slavnostní galavečer by měl proběhnout 9. února 2022 v kině Sokolský dům. Průběh ankety a případné organizační změny budou závislé na aktuální epidemiologické situaci a vládních nařízeních.