Během roku se ovšem starosta Vyškova Karel Goldemund potkává spíše s druhou stránkou sportovní činnosti, tedy jejím finančním zabezpečením. „Smyslem je, aby si u nás mohl zasportovat opravdu každý," zdůrazňuje první muž vyškovské radnice.

Jak často se radnice zabývá sportovními záležitostmi?

Sportovními záležitostmi se na radnici zaobíráme poměrně často, vyplývá to i z toho, že se v posledních letech do vyškovských sportovišť hodně investovalo, hodně se změnilo. Předpokládám a pevně věřím, že k lepšímu. V rámci jednotlivých porad a jednání se tedy sportu věnujeme ve velké míře, jestli je to dvacet nebo čtyřicet procent, to ale opravdu neumím změřit.

Co bývá nejčastějším téma?

Nejčastějším tématem bývají samozřejmě finance, a to jak na provoz, tak na investice. Na to hned navazuje samotný provoz jednotlivých sportovišť.

V loňském roce vznikla ve Vyškově nová sportoviště. Jak jsou využívána?

Ano, vloni vznikla ve sportovním areálu v Mlýnské ulici nová hřiště. Sportujícím Vyškovanům jsou nově k dispozici tři tenisové, dva beachvolejbalové a dva volejbalové kurty, namísto původního pískového hřiště zde navíc nově vyrostlo víceúčelové hřiště s umělou trávou druhé generace. Hřiště byla do provozu uváděna postupně, nejdříve se rozběhly tenisové kurty a právě na jejich celodenní vytíženosti se jednoznačně ukázalo, že jejich výstavba byla potřeba. Co se týče volejbalových kurtů i víceúčelového hřiště, ty byly otevřeny až v závěru roku, nicméně jsem pevně přesvědčen, že budou využívány stejně tak jako tenisové kurty.

Kdo je jejich garant?

Provoz na tenisových a volejbalových kurtech si řídí samy sportovní kluby, víceúčelové hřiště bude mít pod svou správou Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace. Toto hřiště je určeno pro hráče futsalu, fotbalu, házené, tréninkově basketbalu a dalších míčových sportů. Dopolední provoz bude vyhrazen pro studenty vyškovských škol, především gymnázia, v odpoledních hodinách jej bude moci využívat široká sportující veřejnost. Předpokládáme, že tento provoz bude fungovat jako u víceúčelového hřiště v ulici Lípová, to znamená na objednávku.

A konkrétně jaký je záměr se zimním stadionem?

Co se týče zimního stadionu, to je evergreen, který se však určitým způsobem vyvíjí. Nyní k němu připravujeme materiál na jednání zastupitelstva, které se bude konat 20. dubna. Zastupitelé zde budou moci rozhodovat celkem o třech možnostech. Za prvé neudělat nic, za druhé stávající stadion rekonstruovat anebo za třetí stadion zbourat a na jeho místě postavit nový. S výjimkou první varianty chceme ke každé možnosti samozřejmě uvést také to, o jak velkých investicích a o jakých provozních nákladech bychom se bavili, ať už v jednom nebo ve druhém případě. Pak bude na rozhodnutí zastupitelstva, jak dál. Když se na celou věc budu dívat optimistickým pohledem, pořád věřím, že by práce na zimním stadionu mohly začít v první čtvrtině příštího roku.

Jakou celkovou částkou z rozpočtu město dotuje sport?

Celkovou částku tvoří prostředky jak na investice a obnovu, tak na provoz sportovních zařízení a klubů, samozřejmě včetně dotací. Ročně to je dohromady několik desítek milionů korun, konkrétně za rok 2014 to bylo bezmála 35 milionů korun.

Jak často se dostanete na některé sportoviště?

Když mi to čas dovolí, tak si rád zasportuji, mezi mé sportovní záliby patří například hokej a cyklistika.

Máte v nominaci svého favorita?

Především jsem velmi rád, že anketa Sportovec Vyškova je mezi lidmi stále tolik oblíbená, navíc neslouží pouze k vyhlášení výsledků, ale pomáhá také rozšiřovat povědomí o oblíbených sportech a sportovcích z našeho města. Já osobně svého favorita v této anketě nemám.

Který sportovní počin či výkon vám v loňském roce udělal největší radost?

Vidím to trochu jinak. Město Vyškov se snaží z hlediska sportu podporovat především to, aby si zde mohl zasportovat opravdu každý, ať už má či nemá talent, ať už má o kilo víc nebo míň. Pokud se mu v tom navíc daří a je v tom dobrý, město je samozřejmě rádo. Proto jsme také v loňském i letošním rozpočtu vytvořili v rozpočtu mj. fond pro mladé talentované sportovce, které finančně podporujeme, aby mohli jezdit na soutěže a dále se rozvíjet. I to jasně ukazuje, že se sportu věnujeme, věnovat chceme a nadále budeme.

Galavečer
Slavnostní vyhlášení výsledků anket Sportovec Vyškova 2014 a Hvězdy Vyškovského deníku Rovnost.
Pondělí 2. března, 18.00 hodin, Besední dům ve Vyškově.
Vstupenky jsou zdarma v Turistickém informačním centru v budově vyškovské radnice a platí i vystřižená vstupenka z Vyškovského deníku Rovnost nebo Vyškovských novin.