Od svého mládí se podílel na společenské a sportovní činnosti Orla a nezastavila ho ani komunistická perzekuce po roce 1948, která poslala do kriminálu jeho rodiče a nejstaršího bratra a jeho společně s dalšími dvěma sourozenci oblékla do mundúrů černých baronů.

Po roce 1989 se výrazně podílel na obnově orelského hnutí, v roce 1992 se stal generálním sekretářem Orla a pokračoval ve své trenérské a cvičitelské činnosti. Je držitelem nejvyšších orelských vyznamenání, v roce 2016 se stal také nositelem Ceny Jihomoravského kraje za práci s mládeží a za jeho dlouhodobou vytrvalou práci a bojovný postoj proti bezpráví mu právem patří i Cena města Brna za zásluhy o svobodu a demokracii. Jeho jméno stojí i za jedním z největších úspěchů vyškovského sportu. Jako hráč a trenér přivedl Vyškov v padesátých letech do nejvyšší basketbalové soutěže. V současné době pracuje jako archivář Orla, je aktivním členem Sportovního oddílu seniorů Brno a výrazně se podílí i na tvorbě Muzea brněnské sportu. (vlk)