Cestující si ještě letos zvyknou na nový název ČD BUS. „Cílem pořízení vlastního dopravce je snaha o snížení nákladů na zajištění náhradní autobusové dopravy. Ročně za ni zaplatí České dráhy až devět set milionů korun. Vzhledem k množství výluk a potřebě náhradní dopravy pro nás bude rozšíření vozidlového parku velkým přínosem, a to nejen z ekonomického, ale i z provozního hlediska,“ vysvětlil náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis Michal Kraus.

Vyzdvihl navíc snížení závislosti na externích dodavatelích. Reakce cestujících na novinku jsou rozporuplné. „A nyní budeme Čekat Dlouho už i na autobus. Doufám, že se spletu,“ hodnotil novinku na sociálních sítích třeba Antonín Kopřiva z Hlubočan na Vyškovsku.

Noví vlastníci ujistili, že v plném rozsahu dodrží závazky na zajištění městské hromadné dopravy ve Vyškově. Zmínili i podporu na aktuální výluce na lince Brno – Adamov – Blansko. „Negativního dopadu na dopravu ve městě se neobávám. Od prvního ledna 2021 máme vysoutěženého dopravce na období deseti let, a tím je společnost VydosBus. Tato smlouva nám zajišťuje pevnou konstrukci ceny. Veškeré závazky ze smlouvy zůstávají v platnosti, VydosBus pouze změnil majitele,“ komentoval vyškovský místostarosta Roman Celý.

PodVydos Bus spadá aktuálně osm desítek autobusů. „Ve firmě zůstávají stávající zaměstnanci. Dává nám smysl, abychom si vzhledem k vysokým cenám od externích dodavatelů zajišťovali náhradní autobusovou dopravu vlastními silami a snížili tím náklady. Vzhledem k množství výluk, ať už těch plánovaných nebo způsobených mimořádnými událostmi, ale budeme i nadále větší část výlukové dopravy soutěžit,“ doplnil náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Do funkce předsedy představenstva už nastoupil dlouholetý zaměstnanec Českých drah Adam Svojanovský. „Nynějším zaměstnancům nabídneme stabilní pracovní zázemí. Rádi bychom postupně navýšili počet autobusů a samozřejmě i zaměstnanců, tedy především řidičů. Nabídneme tak nové pracovní příležitosti,“ slíbil Svojanovský.

V novém představenstvu ho doplní Věra Bugárová jako členka zodpovědná za ekonomiku. Doposud působila jako ekonomická ředitelka v Arriva Morava. Za provoz pak bude zodpovědný Igor Čeki, který donedávna působil jako ředitel Vydos Bus.