Plánovaná stavba bioplynové stanice ve Vyškově se potýká s problémy. Už třetí výběrové řízení sice přineslo vítěze, ale zároveň i další komplikace. Jednu firmu totiž administrátor soutěže vyřadil, jenže ta se odvolala. Padesát milionů korun, kterými na stavbu přispěl stát, však může toto zdržení úplně zablokovat.

Hodnotící komisi předložily svoji nabídku tři firmy. „Ke všem účastníkům výběrového řízení se chováme stejně a striktně dodržujeme zákon o zadávání veřejných zakázek. Při hodnocení nabídek jsme jednu firmu vyřadili, protože nepředložila všechny doklady, které byly podle zadání potřeba," vysvětlil ředitel společnosti Respono Pavel Horáček. Právě Respono chce bioplynovou stanici ve Vyškově stavět.

Vyřazená firma ale podala proti rozhodnutí námitku. „My jsme jí v řádném termínu odpověděli a čekáme, jaký bude další postup. Podle administrátora byl chybějící list důležitý dokument, který nebylo možné v průběhu soutěže doplnit," řekl Horáček, který je zároveň předsedou hodnotící komise.

Jiný názor má na věc jednatel dotčené společnosti SKR stav Ivo Skřivánek. „Hodnotící komise po třech měsících zjistila, že chybí stránka, na které jsou dle mého názoru nepodstatné informace. Ty se navíc vyskytují i na jiných dokumentech, které jsme předložili. Myslím si, že naše vyřazení bylo účelové a jsme připravení se odvolávat u antimonopolního úřadu a u Evropského účetního dvora," upozornil Skřivánek.

Šestnáct milionů

Cenový rozdíl u nabídky vítězné a vyřazené firmy je zhruba šestnáct milionů korun. „My jsme nabídli, že postavíme bioplynovou stanici za sto osm milionů korun. Firma, která vyhrála výběrové řízení, ji má postavit za téměř stopětadvacet milionů. Navíc technologie, která by podle našeho projektu bioodpad zpracovávala, je o třicet procent levnější než ta, kterou chce použít konkurenční firma," vysvětlil Skřivánek.

Vítězná firma Staeg chce při stavbě bioplynové stanice použít technologii pro provoz průmyslového zhodnocení odpadů na aerobním základu. „Jedná se o takzvaný dvoustupňový systém mokré anaerobní fermentace v reaktorech s biomasou v suspenzi. Tato technologie je plně v souladu s požadavky objednatele," řekla mluvčí firmy Staeg Jitka Jechová.

Na stavbu bioplynové stanice jsou schválené dotace ve výši padesáti milionů korun. „Zbylou částku zajistíme pomocí úvěru. Pokračujeme ve standardním procesu výběrového řízení. Musíme udělat všechno pro to, abychom zvládli předložit do konce května příštího roku vše, co po nás vyžaduje ministerstvo životního prostředí," řekl Horáček.

Smlouva s dodavatelem obsahuje i poznámku, že si výherce musí sám zajistit stavební dokumentaci a stavební povolení.

V okrese Vyškov je v současné době rozmístěných přes 4200 nádob na biologický odpad. Právě jejich obsah má v budoucnu končit v bioplynové stanici.

Za první tři měsíce zpracovalo Respono přes 620 tun biologicky rozložitelného odpadu. „Zatím část odpadu vozíme do Kralic na Hané, druhou část odvážíme na centrální kompostárnu do Brna," vysvětlil Horáček. Časem má odpad končit právě v bioplynce v okresním městě.