„Děkujeme za Váš zájem, ozveme se Vám.“ Větu v tomto nebo podobném znění dobře zná spousta absolventů škol. Stejně jako zdvořilé odmítnutí zaměstnavatele, které po ní následuje.

Sehnat práci je pro bývalé studenty a zejména učně v poslední době na Vyškovsku mimořádně obtížné. Podle posledních statistik je bez práce čtyři sta šestasedmdesát absolventů, což je dvanáct procent z celkového počtu nezaměstnaných.

Nejhůř jsou na tom žáci, kteří vyšli z učilišť. V některých případech je na úřadě práce víc než polovina letošních absolventů. „Učební obory jsou na tom momentálně hodně špatně, protože je silně zasáhla ekonomická krize. Firmy nenabírají, problémy sehnat práci mají i zkušení dělníci,“ objasnil ředitel vyškovského úřadu práce Jan Marek.

Podle něj v dnešní době není procento nezaměstnaných absolventů ukazatelem nízké kvality školy. „Jsme v mimořádné situaci, mohli bychom na tom být ještě mnohem hůř. Nelze říct, že škola, jejichž absolventi mají problémy s uplatněním na trhu práce, je automaticky špatná,“ tvrdil ředitel.

Mnohem menší potíže s uplatněním mají oproti učňům studenti středních škol, především těch prestižních. Nejlépe je na tom v okrese bučovické gymnázium. V letošním roce byl v evidenci úřadu práce pouze jeden jeho loňský absolvent, v současnosti nikdo. „Je to podmíněné typem školy. Všichni naši studenti jsou nadaní a devadesát procent z nich míří po maturitě na vysokou školu nebo se dál jinak vzdělávají. Myslím, že svou roli tu hraje i fakt, že jsou poctiví a na úřad práce nechodí, pokud vědí, že třeba za pár měsíc najdou uplatnění,“ objasnil ředitel bučovického gymnázia Jiří Vlček.

Malé problémy s uplatněním mají také studenti bučovické Obchodní akademie. Podle jejího ředitele Jiřího Horáka má i v tomto případě kladný vliv zaměření školy. „Jsme kvalitní škola, o naše absolventy je zájem. Získají tu všestranné vzdělání, znají ekonomiku, účetnictví. Nacházejí místa v podnicích i státní správě,“ vyjmenoval Horák.

Ředitel bučovické obchodní akademie doplnil, že škola neponechává problém budoucího uplatnění studentů bez povšimnutí. „Máme tu výchovného poradce, jenž se studentům věnuje, nástěnku, výklady, besedy, studenti navštěvují úřad práce. Uplatnění po škole je navíc zařazeno jako průřezové téma v osnovách,“ prohlásil ředitel.

Víc k tématu čtěte v rozhovoru s ředitelem vyškovského úřadu práce v pondělním Vyškovském deníku Rovnost
nezaměstnaní absolventi 2009
škola, počet absolventů, absolventi na úřadu práce, %

Gymnázium Bučovice 28 0 0
Gymnázium Vyškov 56 6 10,7
Obchodní akademie Bučovice 52 6 11,5
ZŠ, OU a DD Račice 18 8 44
SŠZZE Vyškov 101 24 24
SOŠ a SOU náb. Rousínov 27 15 55
SOŠ a SOU Vyškov 86 39 45
SŠEP Vyškov 13 7 53
ISŠ Slavkov 114 58 51

Zdroj: Úřad práce ve Vyškově