Radostí ze zdařilé rekonstrukce se netají starostka města Znojma Ivana Solařová. K obnově historických prostor uvedla: „Evropské dotace pomohly městu proměnit budovu Staré školy v nové společenské centrum. Budova je součástí Louckého kláštera. Náklady na rekonstrukci dosáhly 71 milionů korun a dotace nám byla přidělena ve výši zhruba 45 milionů korun. Město tak získalo reprezentativní prostory pro konference, přednášky nebo třeba workshopy.“

Centrum Louka, jak se nyní zrekonstruovaný prostor jmenuje, obhospodařuje Znojemská Beseda. Správcem centra je Marek Machal, jenž byl shodou okolností v minulosti i žákem Staré školy, která v objektu dříve sídlila. „Když to tady opravili a provázeli mě objektem, vůbec jsem to tu nepoznával,“ tvrdí s úsměvem.

Zbourané příčky, „přiznané“ historické kamenné prvky a části kamenného zdiva, nové dispozice místností, změny úrovní prostor a moderní vybavení daly objektu zcela nový ráz. „Centrum jsme slavnostně otevřeli na konci března loňského roku. Od té doby se tu odehrálo už několik akcí,“ načrtnul Machal.

Zdroj: se svolením MMR

Druhým objektem, který byl do projektu zapojen, je původně barokní sýpka v rakouském Retzu. Po rekonstrukci nyní slouží jako místo přeshraniční spolupráce, kde se pořádají konference, výstavy a další kulturní akce.

Projektanti odhalili románské prvky

Vchodem v těsném sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava se ocitáme v prostorách informačního centra. Vévodí mu románský sloup. „Tento unikát byl objeven v rámci přípravných prací na projektu. Byl zazděn v nosné zdi. My jsme tuhle zvláštnost využili a sloup zakomponovali do interiéru,“ upozornila při prohlídce centra městská architektka Iveta Ludvíková s tím, že při bližším ohledání si lze u paty sloupu prohlédnout původní úroveň podlahy ještě s původní cihelnou dlažbou.

Součástí česko-polského projektu Po stopách společné středověké historie, který si dal za cíl spojit naučnou stezkou hrad a polské Zabkowice Slaskie, bylo rovněž zastřešení Vízmburku.
VIDEO: Nadšenci zachránili zříceninu hradu. Zastřešený Vízmburk láká turisty

Podle jejích slov byl při rekonstrukci každý kontrolní den doslova překvapením, docházelo i k nečekaným objevům. „Projektanti museli pružně reagovat a zapracovat některé změny do projektu,“ upřesnila. Díky tomu mohou dnes návštěvníci obdivovat krásu odhalených němých kamenných svědků románské doby, kdy byla tato místa součástí hospodářských prostor kláštera.

Zrekonstruované západní křídlo Louckého kláštera je důkazem toho, že i dnešní architektura, je-li vhodně propojená s odhalenými historickými součástmi stavby, může přinášet dalším generacím zajímavé poučení z dávné minulosti.

„Náklady na rekonstrukci byly 71 milionů korun a dotace nám byly přiděleny ve výši zhruba 45 milionů korun. Město tak získalo reprezentativní prostory.“

Ivana Solařová, starostka Znojma

Viditelný ostrý kontrast moderní a historické architektury lze spatřit i na rajském dvoře, do něhož vedou dveře z informačního centra. Ze dvora se nyní lze dostat na prohlídku sousedního kostela, neboť v rámci rekonstrukce zde byl obnoven boční vchod do chrámu. Zpět přes informační centrum se vchází do sklepení, kde odstraněním druhotných příček vznikl velký otevřený prostor. V něm budou vystaveny kamenné prvky objevené v rámci archeologického průzkumu.

V nadzemní části objektu mohou návštěvníci v rámci nejrůznějších akcí navštívit dvě moderní workshopové učebny. I v nich projektanti nechali vyniknout části odhaleného původního románského zdiva či původního kamenného vchodu. Dochovaných zajímavých kamenných částí z románského období je v budově mnohem více.

Multifunkční sál má skvělou akustiku

Oprávněnou chloubou centra je velký konferenční sál pro 180 osob. Vznikl spojením několika tříd a chodby bývalé Staré školy. „Prostor sálu je otevřený až do krovu. Díky tomu má velice dobrou akustiku,“ vysvětluje architektka. Ukazuje, že nechybí ani vybavení audiovizuální technikou. I proto je podle správce Marka Machala o tento prostor nemalý zájem ze strany organizátorů akcí. „Konají se zde různé přednášky, schůze a další podobné akce. Pravidelně zde zasedá i zastupitelstvo města,“ popsal.

I na léto je sál pro některé termíny již zarezervovaný. Uskutečnilo se tu několik koncertů v rámci festivalu Hudba Znojmo. 

Zdroj: se svolením MMR

Iveta Ludvíková: Každý stavební zásah znamenal cenný archeologický nález

Loni na jaře otevřeli ve Staré škole, jež je součástí areálu znojemského kláštera v Louce, zrekonstruované prostory. Za přispění evropské dotace zde vzniklo nové informační centrum, konferenční sál, lapidárium a také místnosti pro pořádání workshopů a dalších akcí.

O proměně historického objektu takzvané Staré školy ve Znojmě jsme hovořili s městskou architektkou Ivetou Ludvíkovou. K nákladné rekonstrukci napomohly městu Znojmu finance z Evropské unie, které putovaly na přeshraniční česko-rakouský projekt Centrum obnovy společenského kulturního dědictví, v jehož rámci byla rekonstrukce uskutečněna.

Iveta Ludvíková, městská architektka ZnojmaIveta Ludvíková, městská architektka ZnojmaZdroj: Deník/Eva BártíkováMůžete přiblížit, co žádosti o evropskou dotaci na tento projekt předcházelo? A proč jste se zapojili právě do přeshraničního projektu?
S myšlenkou vybudovat Centrum obnovy společného kulturního dědictví (COL) znojemskou radnici oslovili zástupci Fakulty architektury VUT v Brně. K tomuto projektu, který ve finále připravila společnost Společně, o. p. s. a Univerzita pro další vzdělávání Krems, se postupně přidalo město Znojmo a jeho partnerské město Retz. Spolupráce mezi našimi městy při obnově a propagaci společného kulturního dědictví, která symbolicky i prakticky naváže na přerušenou historii, byla tím hlavním důvodem, proč jsme se do přeshraničního projektu zapojili.

„Rekonstrukcí Staré školy byla započata postupná obnova národní kulturní památky Louckého kláštera. Město navíc získalo moderní sál.“

Co vše se podařilo díky zmíněné dotaci v prostorách Staré školy vybudovat, opravit či zajistit?
Vznikly zde prostory vhodné pro aktivity projektu obnovy společného kulturního dědictví na moravsko-rakouském pomezí a nově je umožněný plnohodnotný návštěvnický provoz bývalého klášterního kostela. Byl vybudován bezbariérový přístup do celého objektu a obnoveno původní propojení s klášterním kostelem sv. Václava. V neposlední řadě byly upraveny venkovní prostory včetně bývalého rajského dvora kláštera.

V historických objektech lze občas při rekonstrukci narazit na nečekaný archeologický nález, ale i na komplikace, které si při stavebních pracích vyžádají nejrůznější změny. Narazili jste i vy na něco takového?
Poněvadž jsme opravovali západní křídlo původního středověkého kláštera, tak v podstatě každý stavební zásah znamenal nějaký cenný archeologický nález. V prostoru rajského dvora byly nově objeveny dva sklepy – jeden gotický a druhý barokní. V místě již neexistujícího ambitu archeologové nalezli kosterní pozůstatky řeholníků včetně překvapivého nálezu kostry novorozence z 12. století. Ovšem i interiér Staré školy skrýval svá tajemství. Zcela unikátní je nález zazděného románského „střílnového“ okna z 1. poloviny 13. století v jižní obvodové stěně. V patře byl v prostoru nynějšího informačního centra objeven zazděný románský sloup.

Oblíbeným cílem turistů je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je největším a nejstarším skanzenem u nás.
VIDEO: Zachráněné památky. Dotace pomohla skanzenům v Rožnově i na Slovensku

Jak jsou prostory využívány nyní, k čemu slouží a jaké aktivity zde probíhají? A máte s nimi i nějaké další plány, které byste ráda zmínila?
Vstupní část využívá nové turistické informační centrum, které v dolní části města chybělo. Velký multifunkční sál s kapacitou 180 osob pak slouží pro nejrůznější semináře, konference, školení, přednášky nebo koncerty a je k dispozicii k pronájmu na soukromé události. Dvě workshopové dílny se sociálním zázemím ve spodní části budovy jsou využívány pro pořádání menších školení, kurzů nebo workshopů. Sklepení je pak využito jako lapidárium, v němž jsou vystaveny archeologické nálezy a prezentována historie Louckého kláštera.

V čem spatřujete největší přínos tohoto projektu?
Rekonstrukcí Staré školy byla započata postupná obnova národní kulturní památky Louckého kláštera. Město kromě toho získalo moderní plně vybavený sál, který mu doposud chyběl. V letošním roce bude navíc zahájena rekonstrukce blízké jízdárny s konírnou, která je také součástí areálu Louckého kláštera. Bude v ní vybudováno moderní kulturně-kreativní centrum Louka se sálem o kapacitě 800 míst.

Zdroj: se svolením MMR