Možné rozrůstání průmyslu v dané lokalitě připustil starosta Holubic Stanislav Přibyl. „V současné době je to zatím v projektové fázi. Pozemek vlastní soukromý investor, který přibližně na ploše dvou až tří hektarů plánuje stavbu dvou hal včetně příjezdové silnice. Investoři doufají, že o ně bude mít někdo zájem. V takovém případě jsou ochotní prodat pozemek včetně projektové dokumentace," řekl starosta.

Vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí z odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Hájek upřesnil, že záměrem oznamovatele je stavba dvou univerzálních hal použitelných pro skladování a navazující činnost. „Každá z hal bude mít vlastní administrativní vestavbu se zázemím pro zaměstnance. U obou bude parkoviště pro auta zaměstnanců a návštěvníků a manipulační plochy pro kamiony," řekl Hájek.

Projekt nese název Hala Uniport Holubice. Očekávaným nájemcem provozu v hale A bude specializovaná firma působící v oblasti dopravy, skladování a logistiky, předpokládaným uživatelem v objektu B bude servisní firma poskytovatele internetového připojení a placených televizních programů.

MARTIN ZAVŘEL