Ethnic friendly, neboli etnicky přátelský zaměstnavatel. Tak zní název nové značky, kterou zavádí občanské sdružení IQ Roma servis. To se specializuje na služby pro sociálně vyloučené, převážně romské klienty. Značkou a certifikátem sdružení ocení jihomoravské zaměstnavatele, kteří dodržují zásady rovného zacházení – bez ohledu na etnický původ svých pracovníků.

„Už dlouho jsme přemýšleli, jak motivovat zaměstnavatele k prosazování zásad rovnosti na trhu práce. Pak nás napadl koncept exkluzivní značky, který může vybudovat pozitivní obraz firmy u veřejnosti, zákazníků, budoucích zaměstnanců nebo i státní správy,“ uvedla ředitelka sdružení Katarína Klamková.

Součástí projektu je také poradenství pro potenciální oběti diskriminace. „Chybí antidiskriminační zákon, je to vlastně takové zaplnění právní mezery,“ myslí si koncepční pracovnice Šárka Pólová.

Projekt běží už od letošního ledna, první známku udělilo sdružení v červenci. A zatím ji získali dva brněnští zaměstnavatelé – výrobce serverů Inventec a Úřad práce Brno-město.

Podle Šárky Pólové je důvodů, proč být etnicky přátelský, hned několik. „Motivaci mají společnosti různé. Pro některé je to způsob, jak získat dobré jméno, pro jiné znamení, prostřednictvím kterého dávají svým potenciálním zaměstnancům z jiného etnika najevo, že k nim budou otevření,“ dodala Pólová.

Prostřednictvím projektu se podle ní zvýší i veřejné povědomí o diskriminační problematice. Podle Terezy Dvořákové ze společnosti Inventec, která značku jako první získala, byl právě to hlavní důvod, proč o certifikát společnost vůbec měla zájem. „Zaměstnanci z jiného etnika u nás pracovali, pracují i pracovat budou. V tomto směru se u nás nic nezměnilo. Myslíme si ale, že diskriminace na pracovním trhu je problém, o kterém se musí mluvit. A pokud se ho ujmou velké firmy, snáze se dostane do povědomí i těch menších,“ uvedla Dvořáková.

Zájem o získání značky je mezi firmami podle Pólové skutečně velký. „Většinou se jedná o velké firmy, které už nediskriminační principy dodržují a chtějí něco navíc. V současné době podaly žádost o udělení další dvě firmy,“ uvedla Pólová.

Jestli rovné zásady společnost opravdu dodržuje, prověřují přímo zaměstnanci sdružení IQ Roma servis. V sdružení se už ale setkali i s tím, že společnosti o značku zájem neměly, i když všechna nediskriminační pravidla dodržují.

„Jsou to některé úklidové a bezpečnostní firmy, které se obávají, že by je značka mohla v očích klientů poškodit. Je to bohužel odraz celkového postoje společnosti,“ uvedla Pólová.

V prvním roce plánuje sdružení oslovit sedmdesát zaměstnavatelů. „Získání značky je bezplatné,“ dodala Pólová. Zatím je projekt určen jen pro zaměstnavatele na jižní Moravě, sdružení však plánuje, že jej v budoucnu rozšíří i za hranice regionu.