„Soutěž je určena podnikatelkám bez zaměstnanců, i těm, které mají zaměstnance a podnikají nejméně v posledních dvou letech,“ informovali pořadatelé na webu Bučovic.

Soutěž vyhlásila Okresní hospodářská komora Vyškov společně s městy Bučovicemi, Slavkovem u Brna a Vyškovem. Bližší info najdou zájemci na webu Bučovic.