Jsou z trochu jiného světa, i když se za nimi můžeme vydat do malé vsi Marefy u jihomoravských Bučovic na Vyškovsku. Jak už název napovídá, společnost De Heus a.s. je sice zahraniční, doslova globální, přesto má svým jedinečným přístupem zcela lokální a domácí tvář. Jen ty zkušenosti posbírané po celém světě, které implementuje i do našich domácích podmínek, jí dávají nadhled, který doma každý získat nemůže.

Bezpečné a zdravé jídlo

Ačkoliv by se z definice mise a vize společnosti mohlo zdát, že jde o potravinářskou firmu, ve vlastním smyslu tak činí De Heus a.s. přeneseně, péčí o zdroje, z nichž pochází obživa a jídlo populace, ať na to budeme nazírat ve světovém či zcela lokální měřítku. „Každý den pracujeme na zajištění lepšího přístupu k bezpečnému a zdravému jídlu pro globální populaci. Děláme to tak, že poskytujeme našim zákazníkům produkty a služby, které potřebují k péči o jejich zvířata a udržitelný rozvoj jejich podnikání,“ definuje společnost své poslání. „S rychle rostoucí světovou populací a životní úrovní se zvyšují nároky na zemědělství a výrobu potravin. Výroba potravin musí být udržitelná a odpovídat vysokým nárokům zákazníků. Jako přední dodavatel krmiva pro zvířata podporuje společnost De Heus a.s. práci zemědělců a dodavatelů živočišných bílkovin, jako je maso, mléko, vejce a ryby. Nabízíme také podrobné informace a poznatky o výživě, zdraví a chovu zvířat a hospodaření, a tak pomáháme zákazníkům k větší efektivitě i k technologickému pokroku. Také pomáháme zemědělcům zlepšovat ekologický dopad jejich podnikání. Výživou zvířat přispíváme k udržitelné produkci bezpečných a zdravých potravin.“

Správná výživa pro zvířata

De Heus a.s. ve svých výrobních podnicích v Marefách u Bučovic (a v Běstovicích u Chocně) vyrábí v současnosti přes 320 tisíc tun krmných směsí, premixů a koncentrátů pro hospodářská zvířata ročně, čímž se řadí mezi nejvýznamnější producenty krmiv v České republice.

Tradice výroby krmných směsí v Marefách je už z 80. let minulého století, kdy byl dokončen výrobní areál, který patřil firmě ZZN Vyškov. V roce 1996 se areál dostal do soukromých rukou a od roku 1998 se opět rozjela produkce krmných směsí pod názvem Slavkovské krmné směsi (SKS). V následujících letech se firma velice rychle rozvíjela, zvyšovaly se objemy produkce a SKS se stalo významným hráčem v segmentu prestartérů pro prasata a dalších. V roce 2007 se stala majitelem SKS nadnárodní nizozemská společnost De Heus. a.s.

close Správná výživa pro zvířata. De Heus považuje za jedinečnost spolupráci s farmáři info Zdroj: Společnost De Heus zoom_in De Heus a.s. je významnou českou společností v oblasti výroby krmiv pro hospodářská zvířata.

Současná produkce pod hlavičkou De Heus a.s. čerpá z dlouholetých zkušeností mateřské společnosti De Heus Animal Nutrition ve snaze zajistit co nejvyšší kvalitu produkce. Znalostmi a zkušenostmi tak přispívají k rozvoji zemědělského sektoru, zlepšování životních podmínek a ekonomickému rozvoji místních komunit. „Každý den se podílíme na odpovědnosti za péčí o klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat“ definuje De Heus a.s. svou strategii. Krmné směsi, které společnost produkuje jsou určené pro skot, drůbež, prasata, králíky, činčily, koně, hmyz i ryby.

Klíčem je spojení s farmáři

Základním přístupem je přímá návštěva farem. Máme jich na tisíce po celém světě. Specialisté společnosti De Heus a.s. jsou „vždy po ruce“ a těší se z úzké spolupráce s farmáři, kterým poskytují klíčové poznatky o vztahu mezi krmivem a tím, jak jsou zvířata chována, radí o výživových strategiích, které odpovídají fyziologickým potřebám zvířat, a podporují správu farem. Má to jediný cíl: udržovat zvířata zdravá a tím umožňovat farmářům optimální produkci. Každodenní kontakt s farmami také poskytuje cenné poznatky a postřehy pro podporu dalších farem po celém světě. Každá farma je jiná a vyžaduje vlastní specifickou strategii krmení, aby zvířata byla zdravá a měla optimální výkon. U každého chovatele určujeme výživové potřeby zvířete a definujeme strategii krmení, abychom mohli přesně předpovídat výsledky týkající se užitkovosti. Každý plán proto zkoumá všechny myslitelné aspekty dnešního zemědělství. Podíváme se na mnoho proměnných, jako je zdraví zvířat, genetika, dobré životní podmínky zvířat, místní legislativa, výživa, mikroklima, dostupnost surovin, správa farem, dostupnost krmiv a dlouhodobé i krátkodobé cíle.

Budoucnost je v inovacích, inovace nesou mladí

Mateřská společnost investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje nových produktů a technologií. Budoucnost zemědělství totiž vidí ve schopnosti inovovat a využívat digitální technologie. A to je pole pro působení digitální společnosti vlastní mladé generaci. Proto spolupracuje s univerzitami, výzkumnými institucemi a odborníky z praxe, aby byla schopna reflektovat vědecké poznatky a potřeby moderního zemědělství. S tím úzce souvisí i její závazek k podpoře vzdělávání a rozvoje mladých talentů. Proto se svou podporou stala hlavním partnerem soutěže Mladý zemědělec. Souzní totiž s jejím cílem zvýšit povědomí žáků základních škol o zemědělství.