O téměř milion dvě stě tisíc méně dostanou v příštím roce na platy vyškovští úředníci. O víc než milion čtyři sta tisíc se musejí uskrovnit příspěvkové organizace města. I to jsou úsporná opatření zahrnutá v rozpočtu města Vyškova na příští rok.

„Letošní rozpočet je zcela výjimečný v negativním slova smyslu. Kvůli ekonomické krizi jsou daňové příjmy letošního roku na šestaosmdesáti procentech roku 2008. V rozpočtu města chybí přibližně sedmdesát milionů korun,“ uvedl vyškovský starosta Petr Hájek.

Doplnil, že úspory lze nalézt prakticky jen ve výdajích. Zastupitelé tak o dvě procenta snížili platy zaměstnancům městského úřadu a stejně tak dotace na provoz příspěvkových organizací. Dále okrájeli výdaje na provoz městského úřadu o devět a půl milionu v porovnání s letošním rokem.

Šetřit se bude i na investičních akcích. Podle Hájka město počítá jen s plánovaným budováním kanalizace ze Lhoty do Rychtářova a nástupní plochy u podchodu. Další peníze ještě půjdou do oprav chodníků a úpravy Družstevní ulice za šest milionů. To by mělo být vše.

Někteří zastupitelé uznali, že šetření je bolestné, ale nezbytné. „Finanční výbor se změnami pečlivě zabýval. Nechtěli jsme radikální změny, ale pokud mají šetřit všichni, musejí i příspěvkové organizace,“ řekl zastupitel Jan Procházka (KSČM), který je předsedou finančního výboru města.

Naopak pro rozpočet nezvedli ruku zastupitelé opoziční Volby pro město. Zdrželi se hlasování. „Pro rozpočet jsem nehlasoval, protože se mi zdají příliš vysoké mandatorní výdaje. Dvouprocentní úspora je nízká, podle mne by měla být dvojnásobná,“ objasnil zastupitel Radek Mikulka.

S tím souhlasí i ODS, která ale rozpočet podpořila. „Mandatorní výdaje jsou velmi vysoké. Budeme tlačit na personální audit a věřím, že získáme podporu,“ prohlásil zastupitel Michael Hrbata, který jinak ocenil, že Vyškov jde po dlouhé době poprvé do nového roku s rozpočtem a nikoliv provizoriem.

Podle Mikulky však úspory, jež by vzešly z personálního auditu městského úřadu, nejsou v příštím roce nepříliš reálné.

Město Vyškov počítá v roce 2010 s příjmy ve výši necelých tří set sedmdesáti milionů a výdaji tří set osmdesát milionů. Rozpočet přesto není schodkový, protože rozdíl město dorovnává úsporami, vesměs z Fondu bydlení. Ten tvoří příjmy z privatizace. vyškovský rozpočet nezatěžují úvěry.