Problémy se zpožděnou nebo pozastavenou výstavbou trápí hned v několika lokalitách obyvatele Křenovic. Na neurčito tam lidé žijí v blízkosti staveniště. „Na Padělkách směrem na Praci zahájili dělníci stavbu osmatřiceti domů výkopem jednotné kanalizace už před jedenácti lety. Její provedení nicméně není podle schváleného projektu a od té doby se nic neděje,“ divil se křenovický starosta Zdeněk Žabenský.

Výstavba a krize
Stavbaři se kvůli koronavirové krizi potýkají s nedostatkem vhodné pracovní síly.
Firmy jsou proto také v nejistotě ohledně vývoje české, evropské i globální ekonomiky.
Větší projekty v regionu však zatím bez problémů pokračují. Poptávka po bydlení je vysoká.

Na místě platí stavební povolení a o přerušení prací může zažádat pouze stavebník, který tak zatím neučinil. Velkým zklamáním je pro obec také výstavba v lokalitě Na Plachtě. „Vlastníci, kteří mají budovat inženýrské sítě, se změnili a výstavba nyní pokračuje velmi zvolna. Místní si nezaslouží bydlet několik let na staveništi,“ dodal Žabenský.

Ekonom Lukáš Kovanda přitom kvůli koronavirové krizi očekává výraznější nárůst nedokončených či přerušených stavebních projektů. „Stavbaři se potýkají s nedostatkem vhodné pracovní síly, neboť hranice jsou kvůli protiepidemickým opatřením méně propustné, než je obvyklé. Cestování za prací je celkově složitější a méně pohodlné třeba i kvůli nutnosti placení a podstoupení covidových testů,“ vysvětlil Kovanda.

Například v Bučovicích už stovky rodinných domů a bytů stavbaři budují nebo se k tomu chystají. „V našem městě zatím nic takového nepozorujeme. Jsme v kontaktu s investory, kteří naopak zintenzivňují práce na přípravách projektů i už započatých výstavbách,“ ujistila mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Realitní makléř Roman Štěpař aktuálně v Bučovicích prodává čtrnáct rodinných domů, které teprve od září staví na ulici Vyškovská. Uplynulé období hodnotí jako příznivé k výstavbě nového bydlení kvůli ekonomické stabilitě, nízké úrokové míře a z toho plynoucí chuti investovat. „Musíme ale vzít v úvahu i postupné vyčerpání kapacit k výstavbě v Brně a bezprostředním okolí. To vše vedlo mnohdy i k extenzivnímu růstu poptávky spolu s nabídkou. Dnešní nejistá situace má zcela jistě brzdící efekt, ovšem domnívám se, že i po překonání pandemie a stabilizaci ekonomiky nedojde k výraznému poklesu poptávky, spíše se vytvoří rovnovážný stav,“ uvažoval Štěpař.

Situace se může lišit v každém městě a obci. Právě Brno a na tomto směru Slavkov jsou totiž již plné a projekty, co se zde nyní nabízí, již přesahují možnosti střední třídy a tak se zájem posune o kus dál, kde je cenová hladina příznivější. „Proto jsou a budou Bučovice i nadále dobrou adresou. K pozastavení zdravých projektů by to byť i jen dočasně vést nemělo. Ovšem v případech, kdy struktura projektu není zcela zdravá a sázelo se na nekončící růst to může mít fatální následky,“ varoval makléř.

Stavební firmy však podle Kovandy svírá nejistota ohledně nadcházejícího vývoje české, evropské i globální ekonomiky. „Vyčkávají. Proto přibudou případy, kdy investor zakoupí parcelu pro stavební účely, avšak než dělníci dělníci poprvé kopnou do země a zahájí stavbu, vyžádá si to mnohem delší čas,“ doplnil ekonom. V budoucnu to tedy znamená méně projektů, a to zejména v oblasti pozemního stavitelství, tedy i v případě bytové výstavby.