Kdysi to bývala chlouba Bučovic, dnes je ostudou města. Někdejší největší výrobce nábytku v Československu, UP závody, je obrovským komplexem vesměs liduprázdných budov s rozbitými okny a oprýskanými zbytky omítky, jemuž vévodí omšelý nápis „UP Bučovice, nositel řádu práce“. To se ale zřejmě v dohledné době změní.

Nový majitel, který areál koupil od správce konkurzní podstaty, má s bývalou továrnou velké plány. „Vzhledem ke špatnému technickému stavu budov, který způsobil historický vývoj a předchozí vlastníci, zvažuje společnost Nafea v současnosti několik možností rekultivace tohoto území,“ oznámil člen dozorčí rady společnosti ZB Real spravující nemovitosti pro nového vlastníka UP, firmu Nafea, Marek Hauke.

Ve hře jsou byty i nákupní centrum

Nafea podle něj zvažuje tři možnosti, jak areál využít. „První variantou je zachovat průmyslový charakter území, což zahrnuje opravu některých budov a zároveň výstavbu nových moderních hal,“ popsal Hauke.

Další možností je vznik obchodní a kulturní i zábavné zóny. „Zvažujeme možnost prodeje významné části území silnému investorovi, který by na místě zbudoval komerční zónu spolu s kulturně-zábavní infrastrukturou. Tato varianta mimo jiné umožňuje zachovat část areálu, kterou využívají nynější nájemníci,“ doplnil Hauke.

Obě varianty by podle něj měly příznivý dopad na zaměstnanost v regionu. „Skýtají v sobě širokou nabídku nových pracovních příležitostí pro obyvatele Bučovic i okolních oblastí,“ dodal Hauke.

Třetí variantou, kterou společnost Nafea zvažuje, je výstavba nové obytné zóny. „Bydlení je v této lokalitě nedostatek, proto uvažujeme o vzniku moderních ubytovacích jednotek s kvalitním zázemím,“ prohlásil Hauke.

Která z variant nakonec dostane přednost, záleží na více okolnostech. „Jakmile budeme mít potřebné informace a výstupy z odborného průzkumu, začneme navrhované projekty konzultovat s bučovickým zastupitelstvem. Předpokladem je také ekonomická úspěšnost vybraného projektu a profesionální přístup případných investorů,“ uvedl Hauke.

Město vítá jakoukoliv změnu

Plánům firmy by podle územního plánu města nemělo nic stát v cestě. Areál bývalého závodu UP Bučovice je v územním plánu vymezený jako průmyslová zóna. Že radnice stojí o její revitalizaci, potvrdila i starosta Bučovic Šárka Šilerová. „O záměrech nového vlastníka areálu bývalého UP zatím nemáme žádné přesnější oficiální informace. Samozřejmě uvítáme, když tato zóna ožije, protože zatím nabízí zřejmě nejhorší pohled na město,“ uvedla Šilerová.

Bývalý nábytkářský závod chátrá od krachu výroby v polovině devadesátých let. Podle obchodního rejstříku byl předsedou představenstva UP Bučovice od roku 1997 Zdirad Koudelka, který firmu přivedl v roce 2002 do konkurzu. Ten ale v roce 2006 soud zrušil, protože majetek společnosti nepostačoval na úhradu nákladů konkurzu.

Správcem konkursní podstaty se rozhodnutím krajského soudu stala slavkovská advokátka Martina Leitnerová. „Smyslem konkurzního řízení je zpeněžit majetek úpadce a výtěžek zpeněžení rozdělit mezi konkurzní věřitele. Využití nemovitostí je již na novém majiteli,“ uvedla Leitnerová.

Podle katastru nemovitostí k prodeji pozemků a budov došlo na jaře roku 2007, kdy ho koupila právě firma Nafea. Ta je dceřinou společností firmy Demi star a České investiční a správcovské akciové společnosti. Zabývá se hlavně pronájmem a správou nemovitostí.

Autoři: RADKA JARUŠKOVÁ a MICHAL SKLENÁŘ