Na vyčištění, stejně jako na vyčíslení škod pracovali odborníci i v pondělí. Při zásahu se zranilo čtrnáct hasičů. „Mnozí řešili potíže  až po zásahu,“ řekl Deníku mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Mělo jít především o reakce, které se projevily na kůži hasičů.

K hořící průmyslové hale do Ždánic vyrazilo téměř třicet jednotek, celkem sto čtyřicet hasičů. Na jižní Moravě byl kvůli ohni nejvyšší stupeň poplachu po roce, loni v červnu šlo o požár lesa na Blanensku. O škodě bude jasno nejdříve v závěru týdne, o příčině ještě později.

Co se dočtete dále?

  • Co bude se zaměstnanci poničeného areálu?
  • Jak to vypadá s říčkou Trkmankou?
  • Co obsahovaly barely uvnitř areálu?

Společnost GVP Galvanika které patří zničený areál, mezitím informoval o tom, že oheň kompletně zdevastoval dvě výrobní haly včetně všech čtyř galvanických linek. „Zároveň jsme velice rádi, že se nikomu z našich zaměstnanců nic nestalo a budou se řešit jen materiálové škody. Se všemi zaměstnanci z provozu 03 samozřejmě počítáme i do budoucna. Na konkrétních postupech se vedení společnosti bude teprve domlouvat,“ stojí ve vyjádření podniku.

Hasičům při zásahu pomáhal také dron.
Dopady požáru haly ve Ždánicích: zranění hasiči i zákaz brát vodu z Trkmanky

Podle informací od hasičů sice chemická laboratoř nenaměřila v desetikilometrovém okruhu žádné zvýšené hodnoty zplodin, zato ve vodách říčky Trkmanky se objevily zvýšené hodnoty pH. V pondělí se tak musel bagrovat nános kalu, jehož větší množství se zachytilo u hráze v sousedních Dražůvkách.

„Dekontaminační společnost bude pak ve spolupráci s Galvanikou postupovat směrem k nám,“ sdělila ždánická starostka Kateřina Klapková.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Na místě má tak práci i Česká inspekce životního prostředí. „Došlo ke kontaminaci toku Trkmanka louhovými vodami. V toku byly naměřeny extrémně vysoké koncentrace pH a dále zatím byly zjištěny vysoké koncentrace zinku, niklu, celkového chromu a také dusitanů. Pro snížení koncentrací se provádí ředění. Situace se postupně zlepšuje,“ sdělil v pondělí mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka.

Zároveň varoval, že od Ždánic níže po toku by lidé neměli v žádném případě používat vodu z Trkmanky, a to ani pro hospodářské účely. „Rovněž by do ni neměli vstupovat a preventivně by ani neměli chodit do její blízkosti, kdy výše uvedené platí i pro domácí zvířata. V současné době je čelo kontaminačního mraku mezi obcemi Brumovice a Terezín,“ upozornil za inspekci mluvčí Ovečka.

Hasičům při zásahu pomáhal také dron.
Dopady požáru haly ve Ždánicích: zranění hasiči i zákaz brát vodu z Trkmanky

Také krajská hygienická stanice má od sobotního rána nahlášený ždánický požár s možným únikem chemických látek jako mimořádnou událost. „Areál galvanovny se nachází na kraji obce, za nim jsou už pole a les, nejbližší obytná zástavba je vzdálena zhruba pět set metrů. Ve výrobní hale se nacházely hlavně barely s kyselinami a zásadami,“ popsal situaci ředitel hygieniků na jihu Moravy David Křivánek.

V době požáru foukal mírný vítr směrem od Ždánic směrem do polí a lesa. „Přesto byly obyvatelé obce Ždánice a nejbližších obcí vyzváni, aby nevětrali a zdržovali se uvnitř. Vzhledem k příznivé povětrnostní situaci tak nedošlo k přímému ohrožení obyvatel obce kontaminanty z ovzduší,“ vysvětlil ředitel hygieniků.

Připomněl, že nedošlo ani výpadku dodávky pitné vody. Preventivně byla zabezpečená čistička odpadních vod.