Ukázalo se, že se patrně od cigaretového nedopalku vznítily drcené štěpky z makovic. Přestože plameny šlehaly hodně vysoko, nakonec se požár obešel bez větších škod.