Nešlo však o nic velkého. Vše bylo jen jako. Jednalo se totiž o taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému, jehož námětem byl zásah při úniku nebezpečné látky Amoniaku z chladícího zařízení zimního stadionu.

Účelem celé téhle akce bylo, naučit velitele požárních jednotek organizovat řídit zásah při úniku nebezpečné látky do životního prostředí, a chránit obyvatele. Akce prověřila spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému jako jsou, hasiči, policie, a záchranná služba. (wm)