Oheň se ale v třicetimetrové betonové konstrukci s kovovou střechou rychle šířil. Protože žár a kouř seno znehodnotily, hasiči se po dohodě s majitelem objektu soustředili na ochlazování jámy a prolévání doutnajících a žhnoucích zbytků krmiva. „Způsobenou škodu vyšetřovatel předběžně vyčíslil na tři sta tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření. Vše ale nasvědčuje tomu, že oheň zřejmě vypukl po samovznícení krmiva,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Haid.