I kdyby tam byty nakrásně byly za přemrštěnou cenu, což se nepotvrdilo. Pomník komunistické megalomanie tam strašil dlouhá léta. Když k tomu připočteme zdevastované autobusové nástupiště, nevzhlednou poštu a faru věčně v opravě, nedostaneme moc pěkný obrázek. Starosta a mnozí další jsou jistě rádi, že z takzvané víceúčelové budovy, která donedávna vůbec žádný účel neměla, něco konečně je. Přesto se najdou tací, kteří úsilí jiných haní. Možná mají trochu krátkou paměť. Tak to chodí.