Už tehdy bylo mnohým jasné, co to bude znamenat. Na jedné straně lepší infrastruktura, na druhé nekonečné objížďky, rozkopané silnice, hluk. Nezbývá než vydržet. Nové čističky a potrubí, které nahradí kanály z dob císaře pána, už byly naléhavě potřeba.