Tak jako v jiných městech, i ve Vyškově představují sídliště problém. A taky doklad, kam to vede, když chce někomu někdo příliš organizovat život. Komunistický kolektivismus se zhmotnil v odporných betonových barácích, kolem nichž dnes není prakticky nic kromě odstavných ploch na auta. Je dobře, že vyškovská radnice nabízí řešení. Ale není, ani nemůže být levné. Útěchou může být jen skutečnost, že mnohde jinde jsou na tom mnohem hůř.