Celkem chápu opatrnost vedení Pustiměře. Likvidaci nebezpečných odpadů tedy ano, ale za přesně vymezených podmínek a monitoringu.