Já zatím naštěstí zatím neřešil vypuštěné pneumatiky u auta. Mívám zato dva problémy, které se střídají. Většinou si musím popelnici po vyprázdnění odnést k domu, protože popeláři jsou líní ji dát zpět na místo, odkud ji vzali. To znamená, že celý den překáží autům, která by mohla v ulici parkovat, neboť se vracím domů pozdě večer. Řidší jsou případy, kdy popelnici před domem mám. Nikoliv ovšem tu svou, ale sousedovu. Když jsem se dotazoval na Responu, proč se tak děje, bylo mi řečeno, že jejich pracovníci mají málo času. Kolik vteřin asi trvá přesunout prázdnou popelnici o dva metry?