Není žádný důvod se domnívat, že tomu bude jinak i tentokrát. Za trochu jiné situace, kdy výdaje rostou na všech stranách. Pro lidi žijící z renty to může být skutečná pohroma. Radnice by měly k problému přistoupit selektivně, i když je to pracné a nepopulární. Matka samoživitelka nebo důchodce na tom nejsou stejně jako podnikatel. Je přitom třeba myslet na to, že v nájemních bytech už žijí povětšinou ti, co nemají na to, aby je do města koupili. Budou mít i na samotný nájem?