Celý případ ilustruje, s jakou arogancí a bezcitností se někteří zemědělci chovají k přírodě. Pochvala patří policistům, kteří případ vyšetřili. Konečně se taky jednou našel viník. Škoda jen, že postih je vzhledem ke způsobeným ztrátám naprosto směšný a nemá tak odstrašující účinek.