Bývaly doby, kdy měli zemědělci přírodu v úctě. To už podle všeho dávno neplatí. Moderní farmáři v éře nekonečných lánů polí, hospodaření s pomocí tun jedovatých chemikálií a mechanizace na něco takového pohlížejí zřejmě jako na balast či komické staromilství.

Proto se ani moc nedivím tomu, že neberou žádné ohledy na poslední zbytky člověkem nezplundrované krajiny. Otázkou je, kdy začnou něco dělat úředníci, které za jejich ochranu platíme.