Doufejme, že slavkovští radní a úředníci najdou vhodný kompromis, jak naložit s lípami v Tyršově ulici. Ničit šmahem celé stromořadí se mi zdá být dost drsné. Obzvlášť když se jasně ukázalo, že stromy nikoho neohrožují a těm, kdo proti nim nejvíce brojí, se spíš jen nechce na podzim uklízet listí.