Nepříjemné dědictví zanechaly dnešním otcům měst horliví pohlaváři z doby před půlstoletím. V době, kdy se poroučelo větru dešti a hlavně lidem, se předháněli v tom, jaké pocty udělit pohůnkovi masového vraha Stalina.

Gottwald přesto Vyškovsko kvůli pohnutému dětství neměl rád. Vyškov se jeho přízraku už zbavil, teď asi čeká to samé Rousínov. Není to formalita. Dodnes mezi námi žijí ti, jimž Gottwald a jemu podobní zničili život.