Vyškovský aeroklub svými akcemi přispívá k tomu, že stále funguje tamní letiště a hlavně propaguje město také za hranicemi regionu. Vždyť každoročně přiláká spousty návštěvníků z Brněnska, Prostějovska či Kroměřížska.

Škoda, že to samé nelze říci i naopak. Na webu Vyškova jsem nenašel o leteckém dni ani zmínku. Nemyslím, že by to byl úmysl, ale je to jistě škoda.