Likvidace požárů, pomoc při povodních, odstraňování vosích a sršních hnízd, pomoc při údržbě veřejné zeleně, to vše spadá do samozřejmého rámce každodenních aktivit sboru. Bez hasičského dozoru se však neobejde ani např. tradiční pálení čarodějnic i celá řada dalších akcí. O nezištné pomoci - dovozu vody v suchém létě - by mohli vyprávět i žáby a čolci z místního mokřadu Žumpy. Zkrátka, život v obci si lze bez party drnovických hasičů těžko představit.

Je překvapivé, jak pestrou a kvalitní činnost dokázal drnovický sbor léta vyvíjet ve stísněných podmínkách staré hasičské zbrojnice z roku 1907. Nejen samotné hasiče, ale celou obec, tak může těšit otevření nové „hasičky“, které proběhlo při příležitosti nedávné svatovavřinecké pouti. Při slavnostním přestřižení pásky nechyběla celá řada okresních a krajských požárních celebrit, kompletně nastoupený drnovický sbor a houf zvědavých drnovických občanů. Vždyť rukama obětavých vedoucích prošel za ta léta početný zástup dětí a mládeže, včetně např. v červnu vysvěceného drnovického kněze Jana Bezděka. I dnes se hlásí ke sboru neuvěřitelných sedm desítek členů hasičského potěru.

Vděčnost mládeže svým vedoucím byla při působivé slavnosti symbolicky zhmotněna v předání dresu s nápisem „Nejlepší vedoucí“ Svatopluku Smutníkovi. A tak, zdá se, bude i nadále u drnovických hasičů platit známé rčení: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.“

Pavel Klvač