To je případ Petry Ježkové z Vyškova, která pomáhala jako dobrovolnice v sobotu při ochraně vzácných rostlin v přírodní rezervaci Studnické louky.

„Chodila jsem do Přírodovědného klubu Mraveniště, které patří pod podomské občanské sdružení Barvínek. Začala jsem s ním jezdit na louku. Zalíbilo se mi to. Minimálně sedm let tam pravidelně chodím hrabat,“ vzpomíná na počátky sympatická dívka.

Důvodů, proč místo toho netráví čas jako většina vrstevnic, je víc. Patří k nim například radost z pobytu v krásné přírodě a na čerstvém vzduchu. „Péčí o louku přispějeme k uchování mnoha vzácných chráněných rostlin na Vyškovsku. Tím, že trávu pokosíme a shrabeme, zabráníme, aby nestínila těmto rostlinám,“ vysvětluje Ježková.

Louku, která je přírodní rezervací, dostalo sdružení od státu do péče. Snaží se proto věnovat místu co nejlépe. „Kromě udržování samotné trávy kácíme také olšiny, které jsou náletovými dřevinami. Berou totiž louce vláhu od přilehlé řeky, která je pro luční rostliny důležitým zdrojem vody,“ říká dobrovolnice.

Není to ale jen příroda, co vede každoročně její kroky na palouk. Velkou roli hraje také přátelství s lidmi podobného zaměření, kteří tam přicházejí pomáhat. Ochraně přírody se dobrovolnice věnuje také teoreticky. Studuje střední zemědělskou školu, obor rostlinolékařství.

„Věnujeme se tam také ekologii, ale i metodám, jak bojovat s plevelem. Takže udržování louky je pro mě rovněž praxí. Mou volbu školy ovlivnilo právě členství v klubu Mraveniště,“ říká.

Po maturitě chce zamířit do Brna na Masarykovu univerzitu. „Na pedagogické fakultě bych ráda studovala biologii. Ta mě baví už od dětství. Mou touhou je učit děti a rozvíjet v nich ekologický cit,“ naznačuje Ježková.