O jejím vzniku brněnský biskup Vojtěch Cikrle uvedl: „Kdysi jsem řekl, že program, který chci ve své biskupské službě v brněnské diecézi naplňovat, je péče o rodinu a farnost. Svým způsobem je i diecéze velkou farností, je i velkou rodinou. Potom se vzpomínky lidí, kteří ji tvoří, mohou stát rodinným majetkem, povzbuzením, zdrojem hrdosti, potěšením i inspirací nás všech."

A pokračoval: „Právě toto jsem měl na mysli, když jsem vás prosil o spolupráci na této knize, kterou si společně dáváme k 230. narozeninám brněnské diecéze. Kniha je kronikou osob, příběhů a událostí svázaných s naší diecézí. Děkuji vám všem, kdo jste vyslyšeli mou prosbu a jakýmkoliv zůsobem k jejímu vzniku přispěli.“

Publikace obsahuje více než tři stovky stran textu a desítky barevných i černobílých fotografií. Je graficky velmi krásně provedená a samozřejmě v ní nechybí ani řada obrazových i textových příspěvků týkající se našich regionů Vyškovska, Bučovicka a Slavkovska.

Bučovice jsou zde například zastoupeny vzpomínkou na pátera Jana Číhala, umučeného v době druhé světové války v koncentračním táboře v Osvětimi, Rousínov reprezentuje několik článků o moravském národním buditeli a tamějším rodákovi Františku Sušilovi spolu s několika krásnými fotografiemi Tomislava Pivečky.

Luleč je zase zastoupena povídáním o matce a sestře hudebního skladatele Zdeňka Fibicha, Nemojany dvěma články o známém a uznávaném včelařském odborníkovi J. Adamcovi. Několik článků je věnováno i dalším obcím vyškovského okresu, z nichž nejpočetněji jsou zastoupeny Račice-Pístovice.

Kromě povídání o vzniku božích muk u pístovického hřbitova je tam třeba pasáž o životě českého papežského komořího a račického rodáka Františka Bully a několika dalších pokrokových kněžích, kteří v minulých stoletích v račické farnosti působili.

Přáním autorů i všech těch, kteří se na vydání knihy podíleli, je, aby se bezezbytku naplnila slova biskupa Vojtěcha Cikrleho, „aby si i díky této knize lidé v brněnské diecézi byli blíž a společně vytvořili jednu velkou rodinu“. (das)