Chátrající podbřežický kostel, o jehož zbourání rozhodla komise v roce 1905, zakrátko nahradil zbrusu nový boží stánek.

Po řadě jednání o novostavbě bylo vytipováno pět míst, vybráno pak bylo místo uprostřed obce. 16. září 1906 byla stavba zadána brněnskému staviteli Leopoldu Jungmannovi.

Už 2. října stejného roku propukly po krátké pobožnosti na novém místě zemní práce a 13. července 1907 se usktučenila kolaudace. Den poté kanovník, děkan a lulečský farář Josef Svoboda slavnostně vysvětil nový kostel. Náklady na výstavbu činily něco málo přes čtyřiatřicet tisíc korun.

Jde o klasicky orientovanou jednolodní novogotickou chrámovou stavbu s presbytářem, sakristií na jižní straně a věží s bočním točitým schodištěm a vstupním západním portálem. Objekt pěkně zapadá do vesnického prostředí a harmonicky dotváří ráz obce i krajiny.

Do nového kostela byly přestěhovány některé věci ze zbourané památky, např. zvony a náhrobek, postupně byl kostel dále vybavován. 24. května 1908 došlo ke svěcení nové kostelní křížové cesty.

 

Kostel odolal oběma vojnám

První světová válka kromě obětí, utrpení, neštěstí a drahoty vzala z kostelní věže dva zvony. V roce 1929 byl pořízen druhý kostelní oltář se sochou Panny Marie.

V následujících třech letech přibyly postupně třetí kostelní oltář a socha svaté Terezičky a svatého Judy Tadeáše, dva nové zvony svaté Filomény a svatého Antonína a také socha Božského Srdce Páně. I věžní hodiny dostaly novou tvář. Vybavení památky se rozrostlo také v roce 1937, a to o šest nových oltářních svícnů.

Podbřežičtí nezapomněli ani na oběti války, za které se konala v neděli 1. července 1934 v deset hodin mše svatá. Odpoledne se uskutečnilo svěcení pomníku a nechyběl ani koncert v kostele.

17. července 1941 byl v Podbřežicích pohřben Msgr. Matěj Chládek, brněnský profesor náboženství, zatím poslední kněz a zároveň rodák z Podbřežic.

Dokladem, že se historie někdy opakuje, je druhá světová válka. Ta totiž opět vzala kostelní zvony. Na Velký pátek 3. dubna 1942 byly zrekvírovány dva z roku 1930, zůstal jediný z roku 1603.

Během let vyrostly na různých místech katastru obce četné kříže pro veřejnou úctu, např. v roce 1901, 1911, 1912 2x, 1923, 1927, 1929, 1930.

Tradiční podbřežická pouť se sto šedesáti poutníky i s hudbou a družičkami na Vranov u Brna se 4. září 1949 konala poprvé autobusy. Bezmála za šedesát let po svém vysvěcení se kostel dočkal rekonstrukce.

Řemeslníci opravili jeho fasádu v roce 1965. Na podzim ho i vymalovali, stejně jako o jedenáct let později. Tehdy ještě navíc natřeli kazatelnu a kůr. O tři léta později opravili i s omítkou také prostor před kostelem.

V roce 1982 lidé z Podbřežic slavili 75. výročí posvěcení památky. Na jejích věžích byla nahrazena eternitová krytina měděným plechem, zdvojena okna a upraveno okolí kostela.

V roce 1984 se ve farnosti konalo biřmování, účastnili se ho i farníci z Podbřežic. Další biřmování ve farním kostele se pak konalo i v roce 1994 a 2000. V roce 1997 dělníci nalíčili fasádu kostela.

Chrám je spjatý s několika významnými jmény. V roce 1998 farní úřad vydal pohlednice s fotografiemi dražovického i podbřežického kostela a s portrétem A. C. Stojana.

Významný moravský historik, badatel a rodák Václav Burian, který se mimojiné zasloužil o poznání dějin obce, byl pohřben v Podbřežicích 25. září 1998.

U příležitosti jubilea 150 let od jeho narození navštívil, cestou do Dražovic, podbřežický kostel olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Do obce zavítal také starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec, který tam v neděli 29. června 2003 při slavné hodové pontifikální mši svaté posvětil insignie obce, a to nový znak a prapor.

V září téhož roku se konaly v celé farnosti po 58 letech opět lidové misie, farníci putovali na Velehrad ke hrobu A. C. Stojana. Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který sloužil mši svatou, posvětil nový votivní obraz A. C. Stojana, který byl zavěšen na kůr farního kostela.

Poslední, dlouholetý a vzorný kostelník a dobrodinec podbřežického kostela Stanislav Haizler zemřel 3. dubna 2005 a po rozloučení v Podbřežicích 7. dubna 2005 byl pochován na hřbitově ve Vyškově.

 

Související články:

vyskovsky.denik.cz/publicistika/kostel_podbrezice20070722.html