Starý chrám ustoupil na začátku dvacátého století novému, ze světových válek vyšel s několika šrámy a podepsal se na něm také zub času.

S jeho opravami řemeslníci započali ve druhé polovině minulého století. Tehdy se dočkal také nového inventáře v podobě několika zvonů, které si odnesly obě vojny.

Rekonstrukce interiéru i exteriéru pokračovala také v době nedávno minulé. Obnovy se dočkal kříž, který dostal přibližně před dvěma lety zbrusu novou kovářskou výzdobu a spolu s bání byl posvěcený.

Farnost zakoupila tři nové zvony, a to Panny Marie, svatého Petra a Pavla a svatého Josefa a Barbory. Slavnostně je vysvětil brněnský děkan a kanovník R. D. Václav Slouk. Poprvé se rozezvučely 19. září 2006.

Hned druhý den večer vyzváněly na památku všech zemřelých a padlých a také za všechny, kteří s jejich pořízením pomáhali nebo na ně přispěli. K této slavnosti přišel také pozdravný dopis s udělením apoštolského požehnání od Svatého otce Benedikta XVI. ze Svatého sekretariátu z Vatikánu.

Od začátku října minulého roku ukrývá kostel odkaz pro následovníky. Na jeho věži se totiž objevil opravený kříž s mečem, klíčem a bání, která v sobě ukrývá cenné dokumenty. Krátce před loňskými Vánocemi řemeslníci pověsili původní nejstarší dochovaný zvon z roku 1603. Všechny se tak mohli poprvé společně rozeznít. A dříve zapůjčený umíráček putoval zpátky do Letonic.

 

Kostel dostal nový háv

Celých šest let, od to od roku 1998 do 2006, se památka halila do nového hávu. Dělníci opravili krovy, kostel dostal nové střechy a také elektroinstalaci. Renovací prošel starý i nový lustr, svítidla na stěnách, osvětlení presbytáře a závěs na lampu věčného světla.

Chrámu se v daném období dotkla také značná modernizace. Dočkal se elektronického zabezpečovacího systému, ústředního topení, bylo zrestaurováno vybavení starého zvonu a také jeho pohon. Řemeslníci vybudovali podlahu v sakristii a v roce 2002 kostel vymalovali a natřeli podlahy, dveře, sokly. Zároveň opravili okna, lavice, jesličky, sochy kazatelnu, část hlavního oltáře, pamětní kameny v předsíni i varhany.

Restaurátoři si zase vyhráli s původními obrazy, v kostele se objevily nové koberce, obrázky nebo například skříně do sakristie. Rovněž byla nainstalována opravená Pieta.

Vloni se dělníci pustili do opravy celé věže památky a nezapomněli ani na malou severní, která se nachází nad schodištěm. Zároveň s tím byla vyčištěná půda a zaktualizovaný inventář. Jen v roce 2006 činily náklady na opravy jeden milion osm set tisíc korun. V letech 2000, 2006 a 2007 byly vyrobeny hrnečky a svíce s obrázkem kostela a také jubilejní zvonečky i farní kalendáře. (mab)