V lesní soutěži obstálo z jedenácti psů pouze šest. Vyhrála fena českého fouska Fita vedená Josefem Hlaváčem, u níž porota ocenila zejména vynikající práci oznamovače.

Při vodních pracích obstálo všech třináct psů. Tři z nich dosáhli plného počtu bodů a o vítězi pak rozhodovala chovnost a stáří psa. Opět vyhrála Fita, která se stala i absolutní vítězkou celé soutěže.

Akci připravilo ve svém revíru Myslivecké sdružení Brankovice. „Lesní zkoušky zahrnují například dosledování spárkaté zvěře, přinášení drobné zvěře jako zajíc a bažant či lišky z ohrádky. Vodní práce zase prověřily ochotu psa plavat v hluboké vodě a prohledávat hladinu, přinášet kachny z hluboké vody i z rákosí a podobně. Soutěžili čeští fousci a ohaři,“ přiblížil dění předseda kynologické komise okresního mysliveckého spolku Josef Doležel.