Orlovice jsou sice malá vesnice s pouhými třemi stovkami obvyvatel, ale neuvěřitelná polovina z nich je členy tělovýchovné jednoty Sokol. Dlouholetou a bohatou sportovní tradici a nadšení může Orlovicím závidět leckterá větší obec.

Právě v těchto dnech si orlovičtí připomínají pětadevadesáté výročí založení organizované tělovýchovy. O sportování ve své obci hovoří předseda tělovýchovné jednoty sokol Jiří Růžička, který je v jejím čele čtvrt století.

 

Jak dlouhá je sokolská tradice v Orlovicích?
Letos je tomu právě pětadevadesát roků, kdy se čtrnáctého července 1912 sešla v Orlovicích parta pokrokových mladých lidí, sportovců, na ustavující schůzi Sokola a sepsala protokol o založení „Kroužku“ pro vznik Sokola. Cvičilo se pod širým nebem v zahradě u pana Macha a to na vypůjčené hrazdě od Sokola z Medlovic a s jednou pětadvacetikilogramovou činkou, se kterou zápolíme na sokolovně dodnes.

Velký rozmach sportovní tělovýchovné a zájmové činnosti pokrokové mládeže však nastal až po první světové válce.

 

Své výročí oslavila také sokolovna.
Myšlenka výstavby sokolovny se začala uskutečňovat před šedesáti lety. Na výborové schůzi v únoru 1947 navrhl řídící učitel Obhlídal, aby pokladní hotovost patnáct tisíc korun byla převedena na spořitelní knížku „Spolku pro vybudování sokolovny“.

Její výstavba znamenala největší událost v historii tělovýchovné, kulturní i společenské činnosti v obci. Sokolovna je dodnes srdcem vesnice a pulsuje ve správném rytmu.

Jak je vytížená?
Otevřena je sedm dní v týdnu. Pondělí a čtvrtek patří ženám, úterý a pátek mužům, středa stolnímu tenisu, sobota a neděle pak mistrovským soutěžím. V létě je to odbíjená a v zimě stolní tenis. V trénincích se začíná s nejmladšími a končí v pozdních hodinách ti nejvýkonnější sportovci. Samozřejmě sokolovna slouží všem, i nejrůznějším společenským setkáním. Je velmi těžké platit provoz takového zařízení, ale zatím se to daří.

 

Kolik družstev se věnuje stolnímu tenisu a odbíjené?
V odbíjené Orlovice reprezentuje v sezoně 2006-2007 pět družstev. Ve stolním tenise tři. V umístění si nevedeme špatně, například dorostenky jsou na prvním místě, ženy na třetím. U mužů jsme letos polevili, protože jsme budovali sportovní areál. Ale jinak patříme mezi nejlepší mužstva v okresním přeboru.

Už se dneska jen usmívám při vzpomínce, že první mistrovský zápas dorostenců se odehrál v bílých tričkách s čísly napsanými modrou křídou.

 

O Orlovicích lze bez nadsázky říct, že jsou baštou volejbalu. Jak dlouho se u vás volejbal hraje?
S opravdovým volejbalem jsme začali už před čtyřiceti lety. Nebyli jsme tenkrát rozhodnuti hned pro volejbal. Populární je u nás stolní tenis.

Ale co na hřišti? Fotbal se hraje v sousedních Moravských Málkovicích. Hokej, to je krátká a nejistá sezona, drahá výbava. Gymnastika je zase sport pod střechou. Nakonec jsme vybrali volejbal, bezkontaktní, všestranně zatěžující kolektivní hru.

 

Můžete se pochlubit úspěchy také v dalších sportovních odvětvích?
V oblasti sportu pro všechny se naši mladí sportovci velice dobře prezentují jak na okresních, tak i krajských a celorepublikových soutěžích v orientačním a poznávacím běhu. Nejlépe si zatím vedou Jakub Kříž a Václav Matulík v kategorii starších žáků a v letošním roce již v kategorii dorostenců.

 

Setkáváte se i mimo sportovní kolbiště?
Mimo sportovní činnost organizujeme výlety do přírody a společné stanování i s těmi nejmladšími. Při ukončení školního roku a pak při jeho zahájení pořádáme společná setkání při táboráku. Všech společenských akcí se zúčastňují celé rodiny s přáteli i z jiných vesnic i s chalupáři, kteří se také zapojují do dění na vesnici.

Pravidelně každý rok osmého května pořádáme poznávací výlet členitým terénem kolem obce. V průměru se ho účastní osmdesát lidí. Vždy připravíme pro děti různé soutěže, například v poznatcích o přírodě, historii jednotlivých míst v okolí vesnice a hledání pokladu, včetně společného opékání špekáčků.

 

Jaké je věkové rozmezí vašich členů?
Nejmladšími členy jsou žáci prvních tříd. Nejstarší členkou je Josefka Graclíková , která věnovala a ještě věnuje tělovýchovnému hnutí v Orlovicích veškerý svůj volný čas i duši. Je to taková naše druhá máma. Zrovna slaví sedmasedmdesát let, tak bych jí rád popřál hodně zdraví.

 

Proslulá je vaše soutěž v běhu po schodech.
Bezmála před deseti lety jsme zavedli takzvané Orlovské hry, které mají dvanáct disciplín. Odehrávají se během celého roku. Účastníky odměňujeme po každé disciplíně a jednou za rok jsou na výroční členské schůzi TJ vyhlašovaní celkově nejlepší sportovci. Soutěžíme například ve střelbě ze vzduchovky, ve zdolání překážkové dráhy v terénu, hasičské zdatnosti, měříme nejlepší výskok a tak podobně. Běh po sto sedmašedesáti schodech ke kostelu, pozůstatku hradu Orlova, patří k těm fyzicky nejnáročnějím a zároveň divácky nejatraktivnějším.

 

Co považujete za největší úspěch za dobu vašeho předsedování?
Splnili jsme si dlouholetý sen v podobě moderního hřiště. Nebylo vůbec snadné sehnat peníze. Nakonec jsme získali třímilionovou státní dotaci. Dvousettisícovou částkou přispěla také obec a sto šedesáti tisíci korunami tělovýchovná jednota. Pro veřejnost jsme jej otevřeli před několika týdny.

Takový moderní areál sem měl patřit už dávno. Jsem rád, že naše dlouholetá činost na poli sportovním i společenském byla odměněna a že se nám konečně po létech podařilo zajistit sportování na patřičné úrovni. Děkuji jménem nás sportovců i obyvatel vesnice všem, kteří přispěli k vybudování tohoto moderního sportovního stánku.

 

Můžete nám nový sportovní areál popsat?
Staré pískové hřiště bývalo věčně zablácené. Dnes jej nahradilo sportoviště s umělým povrchem, kde se dá hrát i bezprostředně po dešti. Hřiště je víceúčelové pro nejrůznější druhy sportů od volejbalu, košíkové, přes tenis, floorbal, nohejbal, až po plážový volejbal. Nezapomnělo se ani na zimní období na ledovou plochu pro bruslení.

 

Co na váš zápal pro tělovýchovné a společenské hnutí říká vaše rodina?
Manželka již několik let tvrdí, že jsem se oženil se sokolovnou. Už si snad zvykla, toleruje mi to, a když mě potřebuje, ví, kde mě hledat. I mé dcery, hlavně starší Ivana, využívají každou chvilku hřiště u sokolovny. A já si rád s nimi a samozřejmě se všemi ostatními ještě s radostí zahraji.