Dnes je zcela jasné, že se jí záměr zdařil. Klub nabízí nespočetné možnosti pomoci a vyžití. Paprsek se nestará jen o volný čas dětí, jako jsou jednodenní akce či týdenní sportovní pobyty, ale jeho hlavním posláním je pomáhat zdravotně postiženým prosazovat jejich potřeby a práva. Proto také nabízí různá školení a semináře pro rodiče.

„Každý si dovede představit, že mít zdravotně postižené dítě není pro rodinu lehké. Tyto rodiny jsou zranitelnější a většinou se uzavírají před světem. Doposud přetrvává stud za to, že jsou jejich děti jiné. Přitom si vůbec neuvědomují, že mohou být pro okolí vzorem. Můžeme obdivovat jejich trpělivost. Zjišťujeme pak, že náš vlastní život, kterého si někdy pramálo vážíme, je vlastně velice snadný,“ obdivuje své klienty Bednářová, která se snad právě proto, že je sama vážně nemocná invalidní důchodkyně, snaží pro handicapované udělat maximum.

V registraci Paprsku bylo za dobu jeho činnosti přes šest stovek dětí, a to jak s lehčími zdravotními problémy jako alergie a astma, ale i s kombinovanými vadami, mentálním a tělesným postižením.

„Dnes je organizace natolik známá, že s naším klubem jezdí na pobyty děti zdaleka. Od Šumperka po Mikulov, od Chrudimi po Bojkovice,“ je potěšena Bednářová. Totéž se týká půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

„Berle, chodítka, transportní kočárky pro děti i dospělé, pomůcky do sprchy a další pomocníky si jezdí půjčovat klienti od Opavy až po Jaroměř. A to za sebou půjčovna nemá ani rok působnosti,” může se pochlubit Bednářová.

I z toho lze usoudit, že Jaroslava Bednářová se svým týmem dobrovolníků a výborem odvádí dobrou práci. Ocenění Města Vyškova, které vloni pro klub převzala od starosty Petra Hájka, jen potvrzuje, že i zástupci radnice berou Paprsek jako spolehlivého poskytovatele sociálních služeb.

Kromě toho, že je Bednářová předsedkyní Paprsku, pracuje pro celorepublikový výbor Asociace, je členkou triády komunitního plánování Vyškova, sociální komise Vyškova, místopředsedkyní Krajského sněmu Jihomoravského kraje. „A místo manžela mám klub Paprsek,” dodává se širokým úsměvem Jaroslava Bednářová.