Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. V červenci je vhodné jednak odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc provést chemické ošetření zatím ještě povoleným výběhovým Sumithionem Super (0,2 procent). Postřik je nutné aplikovat do takzvaných srdíček, to znamená do středů jahodníkových trsů.

V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky každoročně objevují známky poškození od vlnovníků ořešákových. Ty způsobují boulovitost a bradavičnatost listů a rubiny ořešáků. Zatím proti nim není registrovaný žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti těmto vlnovníkům by mohl být účinný specifický akaricid Omite 30W v 0,2 procentní koncentraci. V literatuře jsem zjistil, že tyto vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri.

U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním, a to proti plísni bramborové u brambor a rajčat, a dále proti plísni cibulové a okurkové. Universálním přípravkem proti všem vyjmenovaným plísním před sklizněmi je systémový přípravek Acrobat MZ. Nově je zaregistrovaný k ošetření proti plísním, avšak pouze u zeleniny, strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibulové, bílé hnilobě česneku, plísním rajčete a proti plísni okurkové (registrace je však u zeleniny ještě mnohem širší). Nastane-li ovšem u okurek už doba sklizně, pak musíme Akrobat nahradit přípravkem Aliette 80WP, protože má krátkou ochrannou lhůtu tří dnů a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat v intervalu mezi jednotlivými sklizněmi Ridolmil Gold MZ 68WP, má ochrannou lhůtu také pouze tři dny. V době sklizně ranných brambor je možné použít proti plísni bramborové v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ 68WP, zde je ochranná lhůta stanovená na sedm dnů. Brambory lze tímto přípravkem ošetřovat maximálně třikrát.

Josef Horák