Tento jarní postřik především olejovitým přípravkem má i rozhodující vliv na likvidací puklice a štítenek, se kterými mají v poslední době velké problémy zahrádkáři, kteří opomíjejí toto ošetření. Teplota při ošetření má být vyšší než 7 stupňů Celsia, optimální je kolem 15 stupňů Celsia. Jarní olejový postřik se nesmí dělat za mrazu či v době očekávaných mrazů. Použitý olejový přípravek potom zvyšuje nebezpečí poškození stromů mrazem.

Současně, nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Dříve se k tomu využíval kontaktní přípravek Dithane M45. V současné době, v rámci antirezistentní strategie, je u strupovitosti optimálním řešením udělat první dva postřiky hloubkově působícím přípravkem Syllit 65WP, který má léčebý a eradikativní účinek. Zahajující postřik Syllitem je třeba provést již ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška, druhý, opakovaný pak nejpozději ve fázi zeleného květového poupěte. Preparát nelze kombinovat v tank-mix směsi s olejovými přípravky a s přípravky na bázi síry.

V teplejších oblastech zpravidla již koncem dubna nacházíme více než 5 procent větviček napadených padlím jabloně. Zde pak je nutné nejpozději ve fázi zeleného květového poupěte provést první ošetření proti této chorobě právě preparáty na bázi síry (Sulikol K, Kumulus WG). Pozor – dříve používaný a výhodný přípravek k prvnímu jarnímu ošetření proti padlí Karathane LC byl stáhnut z registrace, takže ho už nelze v této indikaci použít. Znovu opakuji, že mezi Syllitem a přípravky na bázi síry existuje při mísení antagonismus, nesmí se tedy tato vyjmenovaná dvojice přípravků aplikovat společně jako tank-mix směs (™). Nutno tedy bezpodmínečně každý přípravek použít odděleně, jako takzvanou následnou aplikaci (NA). Peckoviny na jaře poprvé ošetřujeme v období od fáze zeleného pupenu (pukání pupenů) do fáze zeleného květového poupěte. Alternativně lze k jarnímu ošetření proti přezimujícím škůdcům využít i další povolené insekticidy, například Calypso 480EC, Mospilan 20SC či Reldan 40SC, vždy však s přídavkem smáčedla.

U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknoze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme k tomu kombinaci přípravků Dithane DG Neotec s Baycorem.Vinná réva raší poněkud později, většinou až koncem dubna. I zde je třeba v této době udělat postřik Oleoekolem proti přezimujícím škůdcům a proti roztočům (vlnovníkovcům a hálčivcům).

II. ČÁST NAJDETE
ZDE:

JOSEF HORÁK