Ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Ošetření Kuprikolem je zvlášť potřebné u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, výskyt korové klejotokové nekrozy větví peckovin a účinně zasáhne i proti nově se rozšiřující chorobě, takzvané suché skvrnitosti listů peckovin. Jde o houbové onemocnění. Infekce touto houbou, Stigmina carpophila, pak dovede podstatně oslabit kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních peckovin včetně třešní. Právě na podzim v době opadů listů mohou vzniknout příznivé podmínky pro infekci letorostů touto houbou přes jizvy po listových stopkách, a to tehdy, když prší a jsou i příznivé teploty.

Stačí, když jsou lehce nad nulou. Samotný postřik Kuprikolem provádíme zásadně za suchého počasí, při teplotách nad 7°C.

Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy napadené minujícími živočišnými škůdci likvidujeme. Pokud jsou napadené listovými chorobami, pak je zarýváme na záhony či zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat. Podmínkou je, aby poslední vrstva listí na kompostu byla dokonale překrytá vrstvou zeminy. Znovu připomínám, že strupovitost jádrovin lze v příštím roce omezit postřikem jabloní a hrušní pětiprocentním roztokem močoviny, a to asi týden před opadem listů, nikdy dřív.

V listopadu můžeme i ničit mšici krvavou a to tak, že k patám jabloní nasypeme prachové pálené vápno. V něm uhynou larvy vlnatky krvavé, které se tam stěhují na kořeny stromů k přezimování.

V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné stromy a keře. Zvláště radikálně musíme likvidovat peckoviny postižené virovou šarkou, dále jabloně postižené fytoplasmovou proliferací a maliník se známkami fytoplazmové metlovitosti. V tom případě ovšem musíme ze země odstraňovat všechny, dokonce i drobné kořeny.

V koutě zahrady lze vytvořit z hromady větví a listí zimní úkryt pro ježka, který nám v příštím roce pomůže s likvidací nežádoucích slimáků.
Po provedení podzimního asanačního postřiku Kuprikolem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu s ochrannými přípravky v suché místnosti, kde teplota přes zimu neklesne pod 5°C.

Josef Horák