Své návrhy oblíbených studánek mohou podávat jednotlivci, rodiny, obce i neziskové organizace. Uzávěrka pro podávání návrhů je 30. září.

Z navržených studánek vybere šest finalistů tým porotců ve složení: Jan Buřival (přírodovědec, Muzeum Vyškovska), Jiří Kutálek (odbor životního prostředí Městského úřadu Vyškov), Pavel Klvač (sociolog, o. s. Drnka), Libor Musil (sociolog, Dražovice), Marta Bradáčová (ČSOP Rousínov), David Cigánek (botanik, Arnika Vyškov), Zdeněk Cetkovský (laboratoř pitných vod, VaK Vyškov) a Dáša Zouharová (pedagog-přírodovědec, o. s. Barvínek)

Kandidáty užšího kola na „Studánku Vyškovska 2007“ zveřejní Vyškovské noviny.

O tom, která studánka se stane vítězem, rozhodne veřejnost svými hlasy. Z došlých návrhů studánek vznikne výstava. Tu budou moci zájemci shlédnout koncem roku v Drnovicích na slavnostním vyhlášení výsledků ankety.

Navrhovatelé vybraných studánek budou oceněni dary v podobě publikací s regionální tématikou. Písemné návrhy do soutěže by měly obsahovat sdělení, čím je daná studánka zajímavá, jaké příběhy a pověsti se k ní váží, jaký je její stav (zda o ni někdo pečuje).

V přihlášce je též nutné uvést lokalitu, kde se nachází (obec, místní název trati), případně i popis cesty, jak se lze ke studánce dostat.

Očekává se též zaslání její fotografie nebo obrázku. Studánky přihlášené v uplynulém ročníku ankety (vyjma vítězné Duchnové studánky ve Švábenicích) mohou být novou přihláškou navrženy znovu. Návrhy s označením „Studánka roku“ posílejte na adresu: Muzeum Vyškovska, nám. ČSA 1, 682 01 Vyškov. (pkl)