O svém pohledu na období Vánoc i dalších otázkách mluví farář římskokatolické farnosti v Šaraticích Marek Slatinský.

Jak strávíte Štědrý den? Vstáváte brzy? Postíte se?
Vstávám jako obvykle kolem sedmé hodiny. I další program odpovídá zažitému řádu. Zvláštní je mírným půstem nebo skromnější stravou.

Budete sloužit půlnoční mši. Čím je pro vás štědrovečerní setkání s lidmi v kostele zvláštní?
Nejprve od tří hodin odpoledne budeme předávat Betlémské světlo k odpálení do rodin. V devět hodin večer se sejdeme k půlnoční bohoslužbě. Někteří lidé se z celého roku účastní mše právě jen na Štědrý den.

 

Jak to vnímáte?
Jsou to křesťané, protože slaví Vánoce. Kdyby byli ateisté, kostelem by pohrdli. Sami se nepokládají za vzorové křesťany, ale na základní věci se snaží dbát. Proto je na této vrcholné oslavě vítáme. Křesťané prožívají Vánoce jinak než lidé nevěřící.

V čem je podle vás ten zásadní rozdíl?
Objektivní důvod, kterým je Ježíšovo narození, může znát jakýkoliv člověk. Právě subjektivní zdůvodnění dává křesťanům naprosto odlišnou dimenzi Vánoc. Věřící člověk prožívá takovou radost, jako když slaví svou vlastní oslavu a je obdarovaný. A nevěřící se cítí, jako když má oslavu jeho šéf a on ji musí připravovat.