Jedním z pěti hudebních seskupení, které se festivalu zúčastní, je totiž Malé Hudební Družení, zkráceně nazývané MHD, které interpretuje staroslověnské, biblické a liturgické texty. Komorní vokální soubor MHD se seskupil kolem Karla Cyrila Votýpky z Rousínova.

Votýpka je profesionální výtvarník, který se v poslední době nejvíc zaobírá rekonstrukcí výzdoby velkomoravských velmožských paláců. Je také jedním z mála lidí, kteří umí hovořit i psát staroslověnsky.

Je znalcem veškerých hlaholic, které se vyskytovaly od devátého století, a v některých případech se užívají i v současnosti. Svůj koníček promítnul i do zpívání.

„Zabýváme se interpretací autentických textů. Hudba se samozřejmě nezachovala, tu si děláme sami. Většinou jde o reminiscence na raný středověk. Zaměřujeme se na texty z literatury spadající do okruhu východní křesťanské kultury a mystiky sahající až ke slovanským věrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi, na Velkou Moravu k počátkům našeho kulturního dědictví,” představuje osobitý hudební styl Malého Hudebního Družení Votýpka.

Jelikož Votýpka pochází z rodiště legendárního sběratele moravských lidových písní Františka Sušila, je logické, že se Malé Hudební Družení zabývá i interpretací textů ze Sušilovy sbírky Moravských písní národních. I v této oblasti se Malé Hudební Družení snaží dělat hudbu originálním způsobem a nově.

Na koncertu den po svátku svatého Václava zazní v podání Votýpkova seskupení písně z doby od sedmého století až do současnosti.

Kromě staroslověnštiny lidé uslyší i řečtinu. Modernější dobu budou reprezentovat moravské lidové písně. Nejznámější skladbou nepochybně bude Hospodine, pomiluj ny. „Přisadil jsem k ní malou ektenii. Je to ze slova „jektánie“, tedy něco jako vzývání Boha či prosba,“ vysvětluje Votýpka, jak známou skladbu ozvláštnil.

Posluchači dále uslyší například Alliluia, Žalm 140, na Sušilovy motivy Rósinovská, Námluvy a další zajímavosti. I ostatní repertoár skupiny je stejně originální. Například Velebení na motivy ruského liturgického chorálu, Trojsvatá píseň z devátého století, Panychida, Mariánské písně, koledy a další.